Lämmityksen ei pitäisi lämmittää planeettaa

Tutustu siihen kuinka olemme mukana rakennusten lämmityksen muuttamisessa tänään, jotta sinä voit elää fossiilivapaasti huomenna.

Kestävää lämmitystä kaupunkeihin

Vattenfall käynnistää kunnianhimoisen suunnitelman Lontoon rakennusten lämmittämiseksi ilman fossiilisia polttoaineita. Kuulostaako mahdottomalta? Se ei ole mahdotonta. Vuoteen 2040 mennessä jopa puoli miljoonaa kotia, yritystä ja julkista rakennusta Lontoossa voidaan yhdistää kaupunginlaajuiseen lämpöverkkoon. Tämä säästäisi Lontoossa 4,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä 20 vuoden aikana. Tavoite: Lontoolaisten kotien hiilestä luopuminen.

Nykyään yli 25 miljoonaa brittikotia käyttää yhä fossiilisia polttoaineita lämmitykseen, ja lämmitys muodostaa kolmanneksen maan kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä kaikki voi muuttua uuden lämpöverkon ansiosta. Vattenfall aloittaa verkon kehittämisen vuonna 2022 Kaakkois-Lontoossa. Lämpö tuotetaan kumppanina toimivan Cory-jäteyhtiön energialla. Tulokset: Vuonna 2024 ensimmäiset kodit lämmitetään kestävästi uuden lämpöverkon ansiosta.

Levän lämmittämät kodit

Voidaanko taloja lämmittää levällä? Ruotsin Gustavsbergissä tämä on mahdollista keväästä 2022 alkaen. Yhteistyössä AstaRealin kanssa Vattenfall toimittaa Gustavsbergin asukkaille yli 20 prosenttia lämmitystarpeestaan ratkaisulla, joka käyttää AstaRealin levänviljelystä syntyvää ylimääräistä lämpöä. Tämä yhteistyö tarjoaa kestävämmän lämmitysratkaisun innovatiivisella tavalla 2 500 uuteen asuntoon.

AstaRealin Gustavsbergissä sijaitsevaan laitokseen asennetaan lämpöpumput, joiden avulla voidaan ottaa talteen laitoksen leväntuotantoprosessissa syntyvä ylimääräinen lämpö. Tämä tarkoittaa, että yli 15 miljoonaa kilowattituntia lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen Gustavsbergissä.

Berliinin suurin ilmastointilaite nostaa lämpötilaa

Vattenfall Wärme ja Siemens Energy testaavat parhaillaan Berliinissä kaukolämmön, tehon ja jäähdytyksen yhdistelmää päästöjen rajoittamiseksi vielä enemmän. Vuodesta 1997 lähtien Potsdamer Platzin jäähdytyskeskus Berliinissä on toimittanut paikallisesti ja tehokkaasti tuotetun jäähdytyksen luotettavasti noin 12 000 toimistoon, 1 000 asuntoon ja lukuisiin alueella sijaitseviin kulttuurilaitoksiin. Tämä prosessi tuottaa hukkalämpöä, jota ei ole voitu käyttää aiemmin ja joka on päästetty ympäristöön jäähdytystornien kautta.

Vattenfall lämmittää ja viilentää Berliinissä koteja ja toimistoja suuren jäähdytyskeskuksen voimin.
Vattenfallin lämpöliiketoiminta Berliinissä työllistää noin 1 700 henkilöä ja toimittaa kuumaa vettä ja lämmintä lämmitystä noin 1,3 miljoonaan asuntoon.

Vattenfallin kumppanin Siemensin uuden korkean lämpötilan lämpöpumpun integroinnin ansiosta lämmitys, jäähdytys ja sähkö yhdistetään nyt resurssien käytön tehostamiseksi tulevaisuudessa. Lämpöpumpun käyttö vähentää huomattavasti lämpöpäästöjä ja tarjoaa vuosittain noin 55 GWh:n kaukolämpöverkkoon lisälämpöä, mikä johtaa arviolta 6 500 tonnin vuosittaiseen CO2 -päästöjen säästöön ja 120 000 m3:n jäähdytysveden säästöön.

"Jos haluamme toteuttaa kaupunkien energiasiirtymän ja siirtyä yhä enemmän uusiutuvaan potentiaaliin, meidän on tarkasteltava lämmitystä, jäähdytystä ja sähkönsyöttöä integroidusti. Vain näin voimme hyödyntää käytettävissä olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla", kertoo Vattenfall Wärme Berlin AG:n hallituksen puheenjohtaja Tanja Wielgoß.

Kestävää energiaa Amsterdamin kotien lämmitykseen

Teemme Lontoossa, Berliinissä ja Gustavsbergissä muutoksia älykästä lämmitystä varten, mutta siinä ei ole vielä kaikki. Amsterdamissa on myös meneillään suuri muutos kestävän lämmityksen osalta. Vuoteen 2040 mennessä haluamme tuottaa Amsterdamiin sataprosenttisesti kestävää lämpöä. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme rakentamaan Euroopan suurimman sähkökattilan.

"Sähkökattila kytkeytyy päälle vain, jos sähköseos on kestävää ja siinä on paljon aurinko- ja tuulisähköä. Kun vihreää energiaa ei ole riittävästi, Diemenin kaasuvoimaloita tarvitaan edelleen tuottamaan sähköä – voimaloita, jotka tuottavat lämpöä erittäin tehokkaasti. Odotamme, että nämä kaasuvoimalat ovat edelleen välttämättömiä tulevina vuosikymmeninä Alankomaiden toimitusvarmuuden vuoksi: ensinnäkin maakaasulla, mutta myöhemmin uusiutuvista lähteistä saadulla vedyllä", sanoo Alexander van Ofwegen, johtaja, Vattenfall Heat, Alankomaat.

Tällä uudella sähkökattilalla odotamme pystyvämme toimittamaan noin 15 prosenttia Amsterdamin alueen lämmöstä tuuli- ja aurinkovoimasta saatavalla uusiutuvalla energialla.

Katso myös

Hybrit on suurin muutos teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Fossiilivapaa teräs

Olemme kehittämässä suurinta muutosta teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Sähköpolttoaine luokitellaan ympäristöystävälliseksi lentopolttoaineeksi (SAF), koska ainoat sähköpolttoaineen valmistusprosessiin vaikuttavat tekijät ovat fossiilivapaa sähkö, vesi ja kierrätetty hiilidioksidi.

Fossiilivapaa ilmailu

Kehitämme yhteistyössä SAS:n, Shellin ja Lanzatechin kanssa fossiilivapaata SAF-lentopolttoainetta, joka tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä ja kaukolämpöjärjestelmästä saadulla kierrätetyllä hiilidioksiidilla.

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri.

Fossiilivapaa vety

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi.