Fossiilivapaa muovi

Kaikki muovi ei ole huonoa muovia.

100 % fossiilivapaata muovia

Muovia on käytännössä kaikissa nykyään käyttämissämme tuotteissa. Osa tuotteista voidaan valmistaa muista materiaaleista, mutta muovilla on yhä tärkeä tehtävä monilla alueilla, kuten lääkinnällisissä laitteissa ja elintarvikepakkauksissa. Muovien poistaminen ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto näissä tapauksissa. Sen sijaan meidän on löydettävä uusia, kestäviä tapoja valmistaa muovia.

"Muovilla on suuri merkitys elämässämme, koska sitä on useimmissa tuotteissa ja esineissä. Siksi meidän täytyy löytää uusia tapoja sen tuottamiseen ja kierrättää se kestävällä tavalla", sanoo Vattenfallin tutkimus- ja kehitysinsinööri Ellen Fors.

Muovi koostuu 85-prosenttisesti hiilestä. Tämä hiili on saatava jostakin, ja perinteisesti se tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden (esim. öljyn) käyttöä. Uskomme, että uudenlainen muovintuotanto on mahdollista täysin fossiilivapaan muovin valmistamiseksi.

Fossiilivapaasta muovista tehty matkalaukku
Emme voi vielä kokonaan poistaa muovimateriaalia käytöstä, mutta voimme jatkuvasti pyrkiä vähentämään määriä, korvaamaan niitä paremmilla vaihtoehdoilla.

Täysin uudenlaista muovia

Jos biopohjaisesta lähteestä peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä kerätään (esimerkiksi biojätelaitoksessa), voidaan teollisessa prosessissa tuottaa fossiilivapaata vetyä (joka syntyy veden elektrolyysistä fossiilivapaalla sähköllä) käyttäen metanolia, joka sitten muunnetaan hiilivedyksi. Tätä hiilivetyä voidaan sen jälkeen käyttää muovien valmistukseen. Muovin käytön lopettaminen tulevaisuudessa ei todennäköisesti ole paras vaihtoehto. Siksi innovoimme teollisuutta sähköistämällä ja tutkimalla uusia ja kestäviä tapoja valmistaa muovia.

"Uusi biogeenisestä hiilidioksidista valmistettu muovi voidaan kierrättää samalla tavalla kuin perinteiset muovit. Se voidaan myös kierrättää kemiallisesti ja hajottaa perusmolekyyleiksi, jolloin saadaan aikaan uusia fossiilivapaita muoveja" kertoo Vattenfallin tutkimus- ja kehitysinsinööri Ellen Fors.

Katso myös

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri.

Fossiilivapaa vety

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi.

Tuulivoimasta on tullut yksi tärkeimmistä energianlähteistä hiilestä irtautumiseen pyrittäessä.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä. Rakenamme Suomen Korsnäsiin tuulivoimapuiston joka tuottaa uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosikulutusta.

Hybrit on suurin muutos teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Fossiilivapaa teräs

Olemme kehittämässä suurinta muutosta teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.