PERUSMAKSU: 3,50 € / KK  |  HINTA: 4,90 SNT / KWH  

Sähkösopimuksen hinta on voimassa 1.1.2018 - 31.3.2018

Ekologinen

Täysin fossiilivapaa, 100 % vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä. Ympäristölleen 100 % puhdas energiamuoto.

Ei määräaikaisuutta

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, eikä sido sinua määräajaksi, voit näin päättää sähkösopimuksen koska tahansa.

Yksi hinta, aina edullinen

Sopimus hinnoitellaan neljää kertaa vuodessa. Saat aina kuukautta aiemmin ilmoituksen seuraavan kolmen kuukauden hinnasta. Hinta koostuu perusmaksusta, sähkön pörssihinnasta ja pienestä marginaalista.

Helppo & turvallinen

Sinun ei itse tarvitse seurata sähkön pörssihintaa vaan voit turvallisin mielin luottaa, että sinulla on aina edullinen sopimushinta.


KENELLE TÄYSVESI KVARTAALI SOPII?

Täysvesi Kvartaali sopii kaikille, jotka arvostavat uusiutuvaa, ekologista energiaa ja haluavat turvallisen sekä vakaan vaihtoehdon, mutta silti pörssisähkön edullisen hinnan. Haluat toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, sen sijaan että sitoutuisit määräajaksi. Ei ole väliä mikä asumis- tai lämmitysmuotosi on.


Vesivoiman hyödyt ja haitat

Vesivoima on ekologinen sähköntuotantomuoto, mutta joitain miinuksiakin silti löytyy.

 

Vesivoiman Plussat

 • Ympäristölleen 100 % puhdas uusiutuva energiamuoto
 • Luotettava, varma ja uusiutuva energia
 • Vesivoiman tuotannossa ei synny hiilidioksidia
 • Vesivoimasta ei aiheudu kiinteitä jätteitä eikä päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään
 • Voi tuottaa suuria määriä sähköä, ja energiantuotanto on vakaata
 • Vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen läpi
 • Vattenfallin vesivoimalla tuotettu sähkö on sertifioitu EPD-järjestelmän mukaisesti (Environmental Product Declaration). EPD:n avulla on selvitetty mm. päästöt, jätemäärät, kierrätys ja maankäyttöön vaikuttavat tekijät jokaista tuotettua kilowattituntia kohti.
 • Voimalat toimivat lähes automaattisesti, polttoainetta ei tarvitse hankkia ja kunnossapitokustannukset ovat matalia
 • Voidaan käyttää sekä perusenergian tuottamiseen että säätövoimaksi (sähköntuotantoon, jolla voidaan nopeasti vastata kysynnän muutoksiin)
 • Pystytään tuottamaan suuria määriä sähköä heti, kun vesi vapautetaan, eikä se ole riippuvaista säästä, tuulesta tai pitkistä ja monimutkaisista käynnistysprosesseista
 • Vesialtaat vesivoimaloiden vieressä ovat kuin suuria akkuja. Energiaa voidaan varastoida niinä vuodenaikoina, jolloin veden virtaus on suurta ja sähkönkulutus matalalla, ja käyttää sitten, kun sen kulutus on korkeimmillaan.

Vesivoiman miinukset

 • Vesivoimalla on ympäristövaikutuksia, mutta ei ilmastovaikutuksia
 • Ympäristövaikutukset ovat paikallisia ja merkittävimmät syntyvät rakennettaessa patoja ja säännöstelyaltaita
 • Padot estävät kalan liikkumista, mikä vaikuttaa kalakantoihin ja kalastukseen
 • Vaikutuksia lievennetään kalanistutuksin, kalateillä ja muilla kalanhoitotoimenpiteillä
 • Vesistöjen säännöstely aiheuttaa vaihtelua veden pintoihin ja virtaamiin

Asiantuntijan kommentti

"Vesivoima on uusiutuva, päästötön ja ympäristölleen puhdas energiamuoto. Valitsemalla vesivoimalla tuotetun sähkön pienennät myös omasta sähkönkulutuksestasi aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.”

Marja Rankila, ympäristökoordinaattori
Vattenfall Oy

Sähkön tuottaminen vesivoimalla

Miten veden virtaus muutetaan energiaksi?

Veden virtauksen muuttaminen energiaksi ei ole monimutkainen prosessi. Siitä huolimatta rahalliset investoinnit vesivoimaloihin ovat isoja, mutta samalla ne ovat pitkäikäisiä, turvallisia ja toimintavarmoja energiantuotantolaitoksia.

 1. Vesivoimalaitos hyödyntää kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa
 2. Vesi johdetaan korkeammalta tasolta alemmalle tasolle laitoksen turbiinin läpi
 3. Turbiini pyörittää generaattoria
 4. Muuntaja muuntaa sähköjännitteen sähköverkkoon sopivaksi
 5. Sähkö jatkaa matkaansa verkkoon

Osa voimalaitoksista on rakennettu maan alle, jolloin laitoksen putouskorkeutta on pystytty kasvattamaan. Mitä suurempi putouskorkeus, sitä suurempi energiantuotanto.

Omistamme yli 100 vesivoimalaa, joista valtaosa sijaitsee Ruotsissa ja joitain Suomessa ja Saksassa.

Kysy chatissa