Välj Vattenfall

Oavsett var i Finland du bor (med undantag för Åland) så kan du välja att ha Vattenfall som din elhandelsleverantör. Det är elnätsoperatören som ser till och ansvarar för att elen levereras till det område där du bor. Kostnaden för elnät är densamma oavsett vilket företag som du väljer att ha som elleverantör.

När du byter elleverantör läser din elnätsoperatör av förbrukningen på din elmätare och skickar vidare den informationen till ditt nya elbolag. När du tecknar ett elavtal med oss behöver vi i bästa fall bara veta var du vill att elavtalet ska gälla och från och med vilken dag. Vi ser till att våra energitjänster är anpassade och användbara för dig.

Så konkurrensutsätter du din el

På Energimyndigheten webbsida hittar du mycket information om konkurrensutsättning av el. På sidan hittar du bland annat elprisjämförelser och svar på vanliga frågor om konkurrensutsättning.

Till Energimyndighetens hemsida

Hittade du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el, flytt, fakturor och Min Energi-tjänst. Vi hjälper gärna dig om du har fler frågor!

Till Kundservice