Time in controller:2022-12-08 02:56:05

Välj klimatsmart energi

Vi har utvecklat nya elavtal med helt fossilfritt producerad energi. 

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Pris: spotpriset + 0,42 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv

Klimat Mix minskar ditt CO2-fotavtryck

Flere hushålls elavtal innehåller olika energikällor, bl.a. fossila bränslen. Genom att byta elavtal till Klimat Mix kan ditt hushåll minska koldioxidutsläppen motsvararande en tur och returresa med flyg från Finland till Thailand. 

Bekanta dig med Klimat Mix

Fossilfri framtid 

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar elproduktion..

Läs mer 

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion betyder produktion som inte tillför koldioxid i atmosfären och som därmed inte uppvärmer klimatet.

Energiproduktion med fossila bränslen betyder produktion med oförnybara källor som t.ex. olja, jordgas och kol. Benämningen fossilt grundar sig på att dessa har uppstått av kvarlevor från organismer under miljontals år. Energiproduktion som baserar sig på dessa, förorsakar koldioxidutsläpp i klimatet.

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar är det väldigt viktigt att mänskligheten kan byta till energiformer med låga utsläpp. Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft. 

Läs mer on kärnkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft