Time in controller:2021-05-06 06:09:11

Elens försäljningsavtal, medelstora företag 

Företagen, vars förbrukning är högst 300 MWh om året, hittar sina lämpligaste elavtalstyper och olika tjänster i det här avsnittet. 

Rätt avtal för verksamhetens behov

Rätt försäljningsavtal för val av el påverkas av behoven för företagets verksamhet samt elmarknadssituationen. Elpriset kan variera avsevärt också inom en kort period. Våra experter hjälper till vid val av rätt försäljningsavtal.

Ta kontakt med oss med nätformuläret eller ring oss direkt på numret 020 722 9001 (mna/lna)

Kontaktformulär