Time in controller:2021-10-21 11:06:16

Förlängning av företagets tidsbundna elavtal 

Det lönar sig att förnya elavtalet. Priset på ett tidsbundet avtal är fast under avtalsperioden, så du vet i förväg hur mycket du betalar för företagets el. Du kan även köpa till Bytesrätt  till ditt avtal.  

Vi skickar ett förlängningsbrev till dig per post eller e-post i god tid innan ditt tidsbundna elavtal löper ut. I brevet hittar du priset på och ikraftträdandedatumet för det nya tidsbundna avtalet.  

Företaget behöver inte göra något för att godkänna förlängningsavtalet. Det nya avtalet fortsätter så snart det tidigare tidsbundna avtalet löpt ut. Om du inte godkänner förlängningsavtalet ska du annullera det senast det datum som anges i brevet. Det gör du lättast genom att ringa vår kundservice.