Har du några frågor om våra tjänster eller produkter? Välj det kontaktsätt som passar dig bäst så hjälper vi dig gärna!

Småföretag (max 3x63A)

020 722 9000 (Ina/msa)
Vardagar kl. 8-17

Företag (över 3x63A)

020 722 9001 (Ina/msa)
Vardagar kl. 9-17

Samtalskostnader

  • Tjänstenummer från fast- och mobiltelefon: lokal nätavgift/mobilavgift
  • Växel- eller förlängningsnumer fasttelefon: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min
  • Växel- eller förlängningsnumer mobiltelefon: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min

För att kunna förbättra vår service så spelar vi in alla kundservicesamtal.