Elskatt företag

Som kund betalar du elskatt för elström, som består av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. Elanvändare är indelade i två olika kategorier, beroende på vilken typ av verksamhet som företaget har.

Elskattskyldighet

Nätoperatörer och elproducenter är huvudsakligen pliktskyldiga att betala energiskatt.

Elskattklass 1 och 2

Klass 1 omfattar de flesta elanvändare såsom privata hushåll, jord- och skogsbruk, bygg- och serviceverksamhet.

Klass 2 omfattar industriföretag och växthusbruk.

Ändringar av elskatten

Alla industriella och professionella växthus/bönder som har rätt till en lägre skatt på el, måste göra en skriftlig anmälan (försäkran) till sitt nätbolag. Skattejusteringen kan tillämpas nu och för de senaste tre kalenderåren.

Beskattning av el utifrån skatteklasser 1.1 2015

Skatteklass 1
2,253 cent/kWh (moms 0%) = 2,79372 cent/kWh (moms 24%)
Skatteklass 2
0,703 cent/kWh (moms 0%) = 0,87172 cent/kWh (moms 24%)

Hittade du inte svaret på din fråga?

På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

Till kundservice

Småföretag (max 3x63A)

020 722 9000 (Ina/msa)

(vardagar, kl. 9-17)

Företag (över 3x63A)

020 722 9001 (Ina/msa)
(vardagar. kl. 9-16)

Skicka meddelande

Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

Till kontaktformuläret