Vid elavbrott

Vid elavbrott eller strömavbrott som det också kallas kan du först kontrollera säkringarna. Om de är skadade så kan du felanmäla detta till ditt lokala elnätsföretag. Om strömmen har gått i en större del av området så kan strömavbrottet redan vara anmält och åtgärder kan ha påbörjats. Ringer du till elnätsföretagets nummer för felanmälan spelas det upp avbrottsmeddelanden vid stora avbrott –  så om det pågår ett större elavbrott där du befinner dig hör du det där.

Om elen kommer tillbaka och den beter sig konstigt, tillexempelvis om ljuset från lamporna blir starkare eller skarpare än normalt, så kan det bero på att neutralledaren brutits vid strömavbrottet. Detta kan leda till skador på saker och utrustning, brand och i värsta fall risk för elektrisk stöt. Sker detta så ska du stänga av huvudströmbrytaren och ringa din elnätsoperatörs jourservicenummer.

Vid större störningar så får du information via YLE Radio Finland. Din lokala radiostation kommer vid sådana situationer berätta vilka områden som är utan el och när avbrotten beräknas vara åtgärdade.

Hittade du inte svaret på din fråga?

På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

Till kundservice

Småföretag (max 3x63A)

020 722 9000 (Ina/msa)

(vardagar, kl. 9-17)

Företag (över 3x63A)

020 722 9001 (Ina/msa)
(vardagar. kl. 9-16)

Skicka meddelande

Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

Till kontaktformuläret