Snabb energibesparing för jordbruk

Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

Att observera:

 • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
 • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
 • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera, att de fungerar och att de har installerats rätt.
 • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning ha förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

Kontrollista för jordbruk

 1. Undersök, om energiförbrukningen fördelas enligt dygnet (t.ex. på fakturan, Mina sidor eller genom att läsa av elmätaren).
 2. Gör en kontrollrunda och gå igenom kontrollistan.
 3. Upprätta en prioritetsordning
 4. och vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. justeringar, driftsändringar och anskaffningar).
 5. Följ resultaten genom att jämföra nuvarande energiförbrukning mot tidigare.
KontrolleraUtförd

Utfodring av djur

 • Är alla apparater avstängda eller i stand-by-läge (gäller apparater som kan stängas av eller sättas i stand-by-läge)?
 • Är mataren och kraftfoderautomaterna avstängda när de inte är igång?
 

Kylning av mjölk

 • Är kylningssystemet avstängt när det inte behöver vara i gång?
 • Kontrollerar en behörig kylaggregatexpert nedkylningssystemet för mjölk årligen? Kontrollen kan oftast beställas från ett mejeri, då mejerier oftast har den utrustning som behövs för kontrollen.
 

Uppvärmningssystem

 • Är särskilda uppvärmningssystem avstängda (uppvärmning av vattenkoppar)?
 • Är uppvärmningssystemet avstängt i den mån det är möjligt (uppvärmning av utrymmen och vätskor)?
 

Tryckluftssystem/-apparater

 • Är tryckluftsapparaten avstängd när den inte behöver vara i gång?
 • Är tryckluftssystemet tätt (lyssna, om du hör till exempel ljud som indikerar läckage från ventiler)?
 

Har luftkonditioneringen, som inte behöver vara i standardläge, reglerats lägre?

 

Är pumpar eller motorer avstängda?

 

Är fönster, dörrar och portar stängda?

 

Är ekonomibyggnadernas och stallarnas belysning släckt?

 

Regnar det ner i uppslamningstanken?

 

Hittade du inte svaret på din fråga?

På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

Till kundservice

Småföretag (max 3x63A)

020 722 9000 (Ina/msa)

(vardagar, kl. 9-17)

Företag (över 3x63A)

020 722 9001 (Ina/msa)
(vardagar. kl. 9-16)

Skicka meddelande

Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

Till kontaktformuläret