Metoder för snabb energibesparing i butiker

Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

Att observera:

 • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
 • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
 • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
 • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

Kontrollista för butiker

Kontrollistan är ett lätt sätt att minska på butikens energikostnader. Genom att få med de anställda i energisbesparingstalkon kan man också få klara besparingar utan kostnader. Gå igenom områdena ett efter ett och utför vid behov föreslagna besparingsåtgärder. Börja redan idag!

KontrolleraÅtgärderUtförd 
Kylskåp och frysar
 • Är apparaterna energieffektiva?
  • Underhåller man apparaterna regelbundet?
  • Är kondensorcellens galler rengjort, så att luften kan flöda obehindrat genom gallret?
  • Försäkra, att termostaterna fungerar på lämpligt vis.
  • Försäkra, att kylskåpets och frysens temperatur är passande.
   
  Belysning
 • Är belysningen energieffektiv?
 • Underhålls lamporna? 
  • Dela in belysningen i delar så att alla lampor inte behöver vara på samtidigt.
  • Byt ut T8-lamporna mot T5-lampor, och spara upp till 20 procent energi.
  • Använd lågenergilampor eller LED-lampor.
  • Installera en dimmer i lamporna.
  • Installera dagsljussensorer i lamporna.
  • Installera en rörelsesensor i lamporna.
  • Rengör vid behov lamporna och reflektorerna
   
  Elektriska apparater och maskiner 
 • Är apparaterna och maskinerna på eller i stand-by-läge, när de inte används?
  • Installera strömbrytare eller timrar i apparaterna och maskinerna

   
  Rörledningar för uppvärmning och nedkylning 
 • Finns det brister i rörens isolering? 
  • Isolera rören eller förbättra isoleringen. 

   
  Luftkonditioneringsutrustning och luftkonditionering
 • Har luftkonditioneringsutrustningens användningstider, flöde och värmeåtervinning kontrollerats?
  • Installera styrutrustning och instruera personalen hur man använder luftkonditioneringssystemet.
  • Installera tidsstyrning i systemet och installera solskydd i stora fönsterytor.
  • Ändra fläktens drift till behovsstyrd. Med detta sparar man 10–80 procent i energikostnader för fläktarna samt inomhusluftens uppvärmning.
  • Kontrollera förfarandet för byte av filter. Tilltäppta filter påverkar luftflödet och fläktarnas elförbrukning.
  • Rengör värmeväxlarnas ytor regelbundet, med vilket man kan spara 10–15 procent i energiförbrukning.
  • Kontrollera nedkylningsutrustningens användning, med vilket man kan spara 10–20 procent.
   
  Varmvatten
 • Har man reparerat rinnande kranar och toalettstolar?
  • Byt kranarna till vattensparande blandare, med vilket man sparar 40 procent.
  • Mät vattenförbrukningen och debitera den.
  • Sänk varmvattnets temperatur i varmvattenberedare från 80 grader till 60 grader, och spara 10–20 procent i uppvärmningskostnader.
   
  Pumpar
 • Har man kontrollerat pumparnas användningstid och flöde?
  • Spara 10–30 procent genom att installera justeringsanordningar eller frekvensregleringar i pumparna och fläktarna. 
  • Genom att installera tryckstyrda cirkulationspumpar, som kan pausas under sommaren, kan man spara upp till 85 procent. 
   
  Dörrar, fönster och portar
 • Används dörrar, fönster och portar energieffektivt?
  • Stäng portar, som inte behöver vara öppna.
  • Kontrollera, att alla fönster är stängda, särskilt på vintern.
   
  Uppvärmning av byggnader 
 • Är fönstrens och dörrarnas tätningar kontrollerade?
 • Är taket välisolerat?
 • Har man kontrollerat de elektriska elementens livslängd och drift?
 • Är livslängden och driften i de vattenburna elementens termostater kontrollerade?
  • Installera nya tätningar, om deras skick är dåligt eller om de fattas.
  • Om mellanbottnens tätningslager är under 50 cm, isolera med extra tätning, så att isoleringens tjocklek blir minst 50 cm.
  • Om de elektriska elementen är i dåligt skick, installera nya eller utrusta elementen med reglage.
  • Installera nya reglage eller byt ut dem mot mer effektiva, rumsspecifika sensorer, med vilket man sparar 10–20 procent.
  • Byt elementens gamla termostater mot nya och spara 10–30 procent.
  • Om man använder luftvärmare på lagret, kontrollera deras användningsdrift och placering.
   

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice