Time in controller:2021-08-03 12:52:27

Kundservice


 • Flytta

  Flytta

  Faktura och betalning

  Faktura och betalning

  Elavbrott

  Elavbrott

  Min energi-tjänst

  Min energi-tjänst

  Elavtal

  Elavtal

  Effektivisering av energianvändning

  Effektivisering av energianvändning

  Kontakta oss

  Kontakta oss

 • Mer information om Min energi

  Det här kan du göra på Min energi 

  När du registrerar dig på Min energi kan du hantera din energiärenden när det passar dig bäst.

  På Min energi kan du till exempel:

  • Se din faktura
  • Göra en flyttanmälan
  • Se dina avtal
  • Ha koll på din elförbrukning både på dag- och timnivå
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer och e-postadress
  • Förnya ditt elavtal

  Gå till Min energi

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Metoder för snabb energibesparing i butiker

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

  Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

  Kontrollista för butiker

  Kontrollistan är ett lätt sätt att minska på butikens energikostnader. Genom att få med de anställda i energisbesparingstalkon kan man också få klara besparingar utan kostnader. Gå igenom områdena ett efter ett och utför vid behov föreslagna besparingsåtgärder. Börja redan idag!

  KontrolleraÅtgärderUtförd 
  Kylskåp och frysar
 • Är apparaterna energieffektiva?
  • Underhåller man apparaterna regelbundet?
  • Är kondensorcellens galler rengjort, så att luften kan flöda obehindrat genom gallret?
  • Försäkra, att termostaterna fungerar på lämpligt vis.
  • Försäkra, att kylskåpets och frysens temperatur är passande.
   
  Belysning
 • Är belysningen energieffektiv?
 • Underhålls lamporna? 
  • Dela in belysningen i delar så att alla lampor inte behöver vara på samtidigt.
  • Byt ut T8-lamporna mot T5-lampor, och spara upp till 20 procent energi.
  • Använd lågenergilampor eller LED-lampor.
  • Installera en dimmer i lamporna.
  • Installera dagsljussensorer i lamporna.
  • Installera en rörelsesensor i lamporna.
  • Rengör vid behov lamporna och reflektorerna
   
  Elektriska apparater och maskiner 
 • Är apparaterna och maskinerna på eller i stand-by-läge, när de inte används?
  • Installera strömbrytare eller timrar i apparaterna och maskinerna

   
  Rörledningar för uppvärmning och nedkylning 
 • Finns det brister i rörens isolering? 
  • Isolera rören eller förbättra isoleringen. 

   
  Luftkonditioneringsutrustning och luftkonditionering
 • Har luftkonditioneringsutrustningens användningstider, flöde och värmeåtervinning kontrollerats?
  • Installera styrutrustning och instruera personalen hur man använder luftkonditioneringssystemet.
  • Installera tidsstyrning i systemet och installera solskydd i stora fönsterytor.
  • Ändra fläktens drift till behovsstyrd. Med detta sparar man 10–80 procent i energikostnader för fläktarna samt inomhusluftens uppvärmning.
  • Kontrollera förfarandet för byte av filter. Tilltäppta filter påverkar luftflödet och fläktarnas elförbrukning.
  • Rengör värmeväxlarnas ytor regelbundet, med vilket man kan spara 10–15 procent i energiförbrukning.
  • Kontrollera nedkylningsutrustningens användning, med vilket man kan spara 10–20 procent.
   
  Varmvatten
 • Har man reparerat rinnande kranar och toalettstolar?
  • Byt kranarna till vattensparande blandare, med vilket man sparar 40 procent.
  • Mät vattenförbrukningen och debitera den.
  • Sänk varmvattnets temperatur i varmvattenberedare från 80 grader till 60 grader, och spara 10–20 procent i uppvärmningskostnader.
   
  Pumpar
 • Har man kontrollerat pumparnas användningstid och flöde?
  • Spara 10–30 procent genom att installera justeringsanordningar eller frekvensregleringar i pumparna och fläktarna. 
  • Genom att installera tryckstyrda cirkulationspumpar, som kan pausas under sommaren, kan man spara upp till 85 procent. 
   
  Dörrar, fönster och portar
 • Används dörrar, fönster och portar energieffektivt?
  • Stäng portar, som inte behöver vara öppna.
  • Kontrollera, att alla fönster är stängda, särskilt på vintern.
   
  Uppvärmning av byggnader 
 • Är fönstrens och dörrarnas tätningar kontrollerade?
 • Är taket välisolerat?
 • Har man kontrollerat de elektriska elementens livslängd och drift?
 • Är livslängden och driften i de vattenburna elementens termostater kontrollerade?
  • Installera nya tätningar, om deras skick är dåligt eller om de fattas.
  • Om mellanbottnens tätningslager är under 50 cm, isolera med extra tätning, så att isoleringens tjocklek blir minst 50 cm.
  • Om de elektriska elementen är i dåligt skick, installera nya eller utrusta elementen med reglage.
  • Installera nya reglage eller byt ut dem mot mer effektiva, rumsspecifika sensorer, med vilket man sparar 10–20 procent.
  • Byt elementens gamla termostater mot nya och spara 10–30 procent.
  • Om man använder luftvärmare på lagret, kontrollera deras användningsdrift och placering.
   

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

 • Metoder för snabb energibesparing för små industriföretag

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan.

  Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

  Kontrollista för små industriföretag 

  Kontrollistan är ett lätt sätt att minska på industribyggnadens energikostnader. Genom att få med de anställda i energisbesparingstalkon kan man också få klara besparingar utan kostnader. Gå igenom områdena ett efter ett och utför vid behov föreslagna besparingsåtgärder. Börja redan idag!

  Kontrollera

  Åtgärder

  Utförd

  Uppvärmning av byggnader 

  • Är fönstrens och dörrarnas tätningar kontrollerade?
  • Är taket välisolerat?
  • Har man kontrollerat de elektriska elementens livslängd och drift?
  • Är livslängden och driften i de vattenburna elementens termostater kontrollerade?
  • Installera nya tätningar, om deras skick är dåligt eller om de fattas.
  • Om mellanbottnens tätningslager är under 50 cm, isolera med extra tätning, så att isoleringens tjocklek blir minst 50 cm.
  • Om de elektriska elementen är i dåligt skick, installera nya eller utrusta elementen med reglage.
  • Installera nya reglage eller byt ut dem mot mer effektiva, rumsspecifika sensorer, med vilket man sparar 10–20 procent.
  • Byt elementens gamla termostater mot nya och spara 10–30 procent.
  • Om man på lagret använder varmluftapparater, kontrollera deras användningsstyrning och placering

   

  Belysning

  • Är belysningen energieffektiv?
  • Underhålls lamporna?
  • Dela in belysningen i delar så att alla lampor inte behöver vara på samtidigt.
  • Byt ut T8-lamporna mot T5-lampor, och spara upp till 20 procent energi.
  • Använd lågenergilampor eller LED-lampor.
  • Installera en dimmer i lamporna.
  • Installera dagsljussensorer i lamporna.
  • Installera en rörelsesensor i lamporna.
  • Rengör vid behov lamporna och reflektorerna..

   

  Luftkonditioneringsutrustning och luftkonditionering

  • Har luftkonditioneringsutrustningens användningstider, flöde och värmeåtervinning kontrollerats?
  • Installera styrutrustning och instruera personalen hur man använder luftkonditioneringssystemet och luftkonditioneringen.
  • Installera tidsstyrning i systemet och installera solskydd i stora fönsterytor.
  • Ändra fläktens drift till behovsstyrd. Med detta sparar man 10–80 procent i energikostnader för fläktarna samt inomhusluftens uppvärmning.
  • Kontrollera förfarandet för byte av filter. Tilltäppta filter påverkar luftflödet och fläktarnas elförbrukning.
  • Rengör värmeväxlarnas ytor regelbundet, med vilket man kan spara 10–15 procent i energiförbrukning.
  • Kontrollera nedkylningsutrustningens användning, med vilket man kan spara 10–20 procent.

   

  Tryckluft och kompressorer

  • Har man kontrollerat tryckluftsapparaterna och kompressorerna?
  • Kontrollera tryckluftsapparatens tryck och möjliga läckage. Luftläckage och kompressorns höga arbetstryck kan öka energiförbrukningen.
  • Justera användningstiden med hjälp av timern.
  • Kontrollera och reparera möjliga luftläckage.

   

  Varmvatten

  • Har man reparerat rinnande kranar och toalettstolar?
  • Byt kranarna till vattensparande blandare, med vilket man sparar 40 procent.
  • Mät vattenförbrukningen och debitera den.
  • Sänk varmvattnets temperatur i varmvattenberedare från 80 grader till 60 grader, och spara 10–20 procent i uppvärmningskostnader.

   

  Motorvärme

  • Är motorvärmarna på i onödan?
  • Installera timrar eller lämpligt kontrollsystem i motorvärmarnas stickkontakter

   

  Elektriska apparater och maskiner 

  • Är apparaterna och maskinerna på eller i stand-by-läge, när de inte används?
  • Installera strömbrytare eller timrar i apparaterna och maskinerna. 

       

  Rörledningar för uppvärmning och nedkylning 

  • Finns det brister i rörens isolering? 
  • Isolera rören eller förbättra isoleringen. 

   

  Pumpar

  • Har man kontrollerat pumparnas användningstid och flöde?
  • Spara 10–30 procent genom att installera justeringsanordningar eller frekvensregleringar i pumparna och fläktarna.
  • Genom att installera tryckstyrda cirkulationspumpar, som kan pausas under sommaren, kan man spara upp till 85 procent.

   

  Hushållsapparater

  • Är hushållsapparaterna över 15 år gamla?
  • Underhåller man hushållsapparaterna?
  • Byt hushållsapparaterna mot nyare, vars energiklass är bättre (A++). Kontrollera också kylskåpets användningsbehov i förhållande till dess storlek.
  • Frosta av kylskåpet och frysen regelbundet.

   

   

  Uppvärmning av byggnader 

  • Är fönstrens och dörrarnas tätningar kontrollerade?
  • Är taket välisolerat?
  • Har man kontrollerat de elektriska elementens livslängd och drift?
  • Är livslängden och driften i de vattenburna elementens termostater kontrollerade?
  • Installera nya tätningar, om deras skick är dåligt eller om de fattas.
  • Om mellanbottnens tätningslager är under 50 cm, isolera med extra tätning, så att isoleringens tjocklek blir minst 50 cm.
  • Om de elektriska elementen är i dåligt skick, installera nya eller utrusta elementen med reglage.
  • Installera nya reglage eller byt ut dem mot mer effektiva, rumsspecifika sensorer, med vilket man sparar 10–20 procent.
  • Byt elementens gamla termostater mot nya och spara 10–30 procent.
   

   

  Dela in belysningen i delar så att alla lampor inte behöver vara på samtidigt.

  Byt ut T8-lamporna mot T5-lampor, och spara upp till 20 procent energi.

  Använd lågenergilampor eller LED-lampor.

  Installera en dimmer i lamporna.

  Installera dagsljussensorer i lamporna.

  Installera en rörelsesensor i lamporna.

  Rengör vid behov lamporna och reflektorerna. 

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Metoder för snabb energibesparing av kontor

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid.

  Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning.

  När man gör rundan är det viktigt att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

  Kontrollista för kontor

  Kontrollistan är ett lätt sätt att minska på kontorets energikostnader. Genom att få med de anställda i energisbesparingstalkon kan man också få klara besparingar utan kostnader. Gå igenom områdena ett efter ett och utför vid behov föreslagna besparingsåtgärder. Börja redan idag!

  Kontrollera

  Åtgärder

  Utförd

  Datorer, skärmar, skrivare och servrar 

  • Är apparaterna energieffektiva? 
  • Används apparaterna energieffektivt?
  • Minska på energiförbrukningen genom att skaffa TCO-märkta apparater.
  • Justera energisparläget rätt.
  • Tala om för personalen hur viktigt det är att stänga av apparaterna.
  • Skydda serverrummet mot sol och utnyttja värmen under natten.

   

  Belysning

  • Är belysningen energieffektiv?
  • Underhålls lamporna?
  • Dela in belysningen i delar så att alla lampor inte behöver vara på samtidigt.
  • Byt ut T8-lamporna mot T5-lampor, och spara upp till 20 procent energi.
  • Använd lågenergilampor eller LED-lampor.
  • Installera en dimmer i lamporna.
  • Installera dagsljussensorer i lamporna.
  • Installera en rörelsesensor i lamporna.
  • Rengör vid behov lamporna och reflektorerna..

   

  Motorvärmare

  • Är motorvärmarna på i onödan? 
  • Installera timrar eller lämpligt kontrollsystem i motorvärmarnas stickkontakter. 

   

  Elektriska apparater och maskiner 

  • Är apparaterna och maskinerna på eller i stand-by-läge, när de inte används?
  • Installera strömbrytare eller timrar i apparaterna och maskinerna. 

   

  Rörledningar för uppvärmning och nedkylning

  • Finns det brister i rörens isolering? 
  • Isolera rören eller förbättra isoleringen.

   

  Luftkonditionering

  • Har luftkonditioneringens användningstid, flöde och värmeåtervinning kontrollerats?
  • Installera tidsstyrning, om sådan inte finns. Installera solskydd i stora fönsterytor som vetter mot söder.
  • Kontrollera det befintliga solskyddet.
  • Rengör värmeväxlarnas ytor regelbundet, med vilket man kan spara 10–15 procent i energiförbrukning.
  • Kontrollera nedkylningsutrustningens användning, med vilket man kan spara 10–20 procent.

   

  Luftkonditioneringsutrustning

  • Har luftkonditioneringsutrustningens användningstider och värmeväxlarens ytor kontrollerats?
  • Installera tidsstyrning, om sådan inte finns. Installera solskydd i stora fönsterytor som vetter mot söder.
  • Kontrollera det befintliga solskyddet.
  • Rengör värmeväxlarnas ytor regelbundet, med vilket man kan spara 10–15 procent i energiförbrukning.
  • Kontrollera nedkylningsutrustningens användning, med vilket man kan spara 10–20 procent.

       

  Varmvatten

  • Har man reparerat rinnande kranar och toalettstolar?
  • Byt kranarna till vattensparande blandare, med vilket man sparar 40 procent.
  • Mät vattenförbrukningen och debitera den.
  • Sänk varmvattnets temperatur i varmvattenberedare från 80 grader till 60 grader, och spara 10–20 procent i uppvärmningskostnader.

   

  Pumpar

  • Har man kontrollerat pumparnas användningstid och flöde?
  • Spara 10–30 procent genom att installera justeringsanordningar eller frekvensregleringar i pumparna och fläktarna.
  • Genom att installera tryckstyrda cirkulationspumpar, som kan pausas under sommaren, kan man spara upp till 85 procent.

   

  Hushållsapparater

  • Är hushållsapparaterna över 15 år gamla?
  • Underhåller man hushållsapparaterna?
  • Byt hushållsapparaterna mot nyare, vars energiklass är bättre (A++). Kontrollera också kylskåpets användningsbehov i förhållande till dess storlek.
  • Frosta av kylskåpet och frysen regelbundet.

   

   

  Uppvärmning av byggnader 

  • Är fönstrens och dörrarnas tätningar kontrollerade?
  • Är taket välisolerat?
  • Har man kontrollerat de elektriska elementens livslängd och drift?
  • Är livslängden och driften i de vattenburna elementens termostater kontrollerade?
  • Installera nya tätningar, om deras skick är dåligt eller om de fattas.
  • Om mellanbottnens tätningslager är under 50 cm, isolera med extra tätning, så att isoleringens tjocklek blir minst 50 cm.
  • Om de elektriska elementen är i dåligt skick, installera nya eller utrusta elementen med reglage.
  • Installera nya reglage eller byt ut dem mot mer effektiva, rumsspecifika sensorer, med vilket man sparar 10–20 procent.
  • Byt elementens gamla termostater mot nya och spara 10–30 procent.
   

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Metoder för snabb energibesparing i bostadsaktiebolag

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen då det finns lite aktivitet i byggnaden. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

  Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

  Kontrollista för bostadsaktiebolag

  1. Undersök, om energiförbrukningen fördelas enligt dygnet (t.ex. på fakturan, Mina sidor eller genom att läsa av elmätaren).
  2. Gör en kontrollrunda och gå igenom kontrollistan.
  3. Upprätta en prioritetsordning
  4. och vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. justeringar, driftsändringar och anskaffningar).
  5. Följ resultaten genom att jämföra nuvarande energiförbrukning mot tidigare.
  KontrolleraUtförd

  Är alla apparater avstängda eller i stand-by-läge (gäller apparater som kan stängas av eller sättas i stand-by-läge)?

   

  Är luftkonditioneringen, som inte behöver vara i standardläge, justerad till ett lägre läge?

   

  Är uppvärmningssystemet avstängt?

   

  Är särskilda uppvärmningssystem (uppvärmning av stuprör, jord- och trappuppvärmning etc.) avstängda?

   

  Är möjlig målventilation avstängd?

   

  Är pumpar och motorer avstängda?

   

  Är fönster, dörrar och portar stängda?

   

  Är belysningen i offentliga utrymmen släckt?

   

  Är spotlights och vägglampor släckta?

   

  Är kylningssystemet i standardläge?

   

  Har du försäkrat, att kylnings- och uppvärmningssystemet inte upphäver varandras verkan?

   

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Elpris

  Prisbildning

  Priset på el består av tre delar:

  • Elkostnad
  • Elöverföringsavgift
  • Skatter

  Den första delen av elpriset är det faktiska elpriset (elkostnaden), den bestäms av elhandelsföretaget och är den enda delen av elpriset som är konkurrensutsatt.

  Den andra delen som påverkar elpriset är elöverföringsavgiften, som du betalar till din lokala elnätsägare.

  Den tredje delen av elpriset är skatter, moms och elskatt.

  Elpris

  Det faktiska elpriset kallas även för försäljningspriset. Priset på el påverkas av många faktorer på  marknaden, så som produktionskostnader och aktiekurser. Du kan konkurrensutsätta din ditt elavtal, men bara för det faktiska elpriset.

  Elöverföring

  Nätbolaget som äger distributionsnätet i området ansvarar för elnätet och elöverföringen. Elöverföringsavgiften går inte att påverka men den övervakas av Energimyndigheten.

  Elskatt

  Skatt betalas för el. Det lokala elnätsbolaget tar ut elskatt på elöverföringsavgiften.

  Moms

  Momsskatt tas ut på el, elöverföring, elskatt och underhållsavgift. Momsen låg på 24% den 1 januari 2013.

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Logga in på Min energi

  Min energi är en tjänst som blir tillgänglig för dig så fort du har genomfört registreringen. För att kunna logga in på Min energi behöver du registrera ett konto, då behöver du ditt Vattenfall kundnummer samt användningsnummer, en giltig e-postadress och bankkod. På din faktura från Vattenfall hittar du ditt kund- och anläggningsnummer.

  Registrera dig på Min energi

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Elskatt företag

  Som kund betalar du elskatt för elström, som består av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. Elanvändare är indelade i två olika kategorier, beroende på vilken typ av verksamhet som företaget har.

  Elskattskyldighet

  Nätoperatörer och elproducenter är huvudsakligen pliktskyldiga att betala energiskatt.

  Elskattklass 1 och 2

  Klass 1 omfattar de flesta elanvändare såsom privata hushåll, jord- och skogsbruk, bygg- och serviceverksamhet.

  Klass 2 omfattar industriföretag och växthusbruk.

  Ändringar av elskatten

  Alla industriella och professionella växthus/bönder som har rätt till en lägre skatt på el, måste göra en skriftlig anmälan (försäkran) till sitt nätbolag. Skattejusteringen kan tillämpas nu och för de senaste tre kalenderåren.

  Beskattning av el utifrån skatteklasser 1.1 2015

  Skatteklass 1
  2,253 cent/kWh (moms 0%) = 2,79372 cent/kWh (moms 24%)
  Skatteklass 2
  0,703 cent/kWh (moms 0%) = 0,87172 cent/kWh (moms 24%)

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Följ företagets förbrukning

  På Min förbrukning kan du se din förbrukning per timme, vecka eller per månad.

  Följ din förbrukning när det passar dig

  På Min förbrukning kan du se din elkonsumtion i tabellformat eller som en grafisk presentation, den senaste förbrukningsinformationstjänsten hämtar data några dagar tillbaka.

  Så fungerar det

  Du når våra rapporteringstjänster genom att logga in på Min energi. Om du inte har loggat in på Min energi tidigare måste du registrera ett konto. För att genomföra registreringen behöver du ditt kund- och användningsnummer, giltig e-postadress och bankkod. Du hittar ditt kund- och användningsnummer på fakturan från Vattenfall.

  Logga in på Min energi

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Välj elavtal

  Hitta elavtalet som passar dig och ditt företag

  Jag är kund hos Vattenfall

  Småföretag

  Medelstora företag

  Storföretag

  Jag är inte kund hos Vattenfall

  Elmarknaden och dess utveckling har en stor påverkan på ditt företags val av elavtal. Kontakta vår professionella kundservice så kan de hjälpa dig att välja det avtal som passar ditt företag bäst och som är mest lämpligt i förhållande till den rådande elmarknadssituationen.

  Kontakta oss

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

 • Betalningsmetoder

  Vattenfall erbjuder följande faktureringsalternativ

  • E-faktura
  • Elektronisk fakturering
  • E-postfaktura
  • Pappersfaktura

  E-faktura

  E-faktura är ett säkert och modernt sätt att betala fakturorna på. Du betalar din e-faktura med en enkel knapptryckning, fakturan sparas i din banks arkiv och du kan ta emot fakturan oberoende plats och tid. E-faktura är också en miljövänlig betalningsmetod eftersom inga papper behöver skrivas ut.

  Som kund hos oss kan du få din faktura direkt till din internetbank. Att anmäla att du vill ta emot e-faktura är enkelt. Via din banks online-tjänster kan du anmäla att dina framtida fakturor från oss ska levereras som e-fakturor direkt till din internetbank.

  Fortsätt enligt följande:

  • Logga in på din internetbank och sök efter ”e-faktura”, ”e-faktureringsavtal” eller ”skapa ett e-fakturaavtal”.
  • Välj Vattenfall Oy som avsändare till e-fakturan
  • Fyll i den information som din bank kräver, fakturans identifieringsnummer är samma som fakturanummer.

  När din anmälan till e-faktura är gjord, så kommer fakturorna framöver komma direkt till din internetbank.

  För mer information, vänligen kontakta din bank eller kundtjänst.

  Glöm inte att du via Min energi-tjänst kan se kopior av dina fakturor från 2016 och framåt.

  E-postfaktura

  Du kan också få din faktura från oss via e-post. E-postmeddelandet innehåller då en faktura och en länk, så att du kan betala fakturan via din banks onlinetjänst. E-postfaktura fungerar för alla olika bankkunder.

  Ange alltid fakturans refenrsnummer vid inbetalning. Om det inte går att anvädna referensnummret så kan du ange ditt kundnummer samt fakturanumret när du betalar fakturan.

  Våra betalningsuppgifter är:

  Vattenfall Oy

  FO-nummer:1842073-2 (FI18420732)

  IBAN: FI3318203000040212

  BIC/SWIFT: NDEAFIHH

  Elektronisk fakturering

  För att aktivera elektronisk fakturering så kan du skicka e-post till oss med din e-faktureringsinformation (ditt operatörs-ID). Skicka till det customerservice.fisales@vattenfall.com.

  Vattenfall OVT-kod: 003718420732

  Operaattori Basware Oyj, mäklar-ID 003705925424

  Har du fler frågor gällande fakturor för företag?

  Läs mer om faktura för företag

 • Så kan du förbereda dig inför ett elavbrott

  Starka vindar, åskväder, stormar eller snöstormar kan orsaka elavbrott. Även skog- och jordgrävningsarbete och mindre djur kan vara orsaken till elnätsstörningar.

  För datorer eller annan viktig elektronik bör du ha UPS-skydd. UPS-skydd filtrerar strömmen, lagrar data på ett säkert sätt och stänger av datorer på ett säkert sätt om strömmen går.

  Om ett längre elavbrott måste ske så kan det vara en bra idé att köpa ett extra elsystem eller en reservgenerator, till exempel för gårdar med förbränningsmotorer eller traktorstyrda aggregat.

  Lugnet före stormen

  Energiindustrins instruktionsfilm inför långvariga strömavbrott (endast tillgänglig på finska)

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Vid elavbrott

  Vid elavbrott eller strömavbrott som det också kallas kan du först kontrollera säkringarna. Om de är skadade så kan du felanmäla detta till ditt lokala elnätsföretag. Om strömmen har gått i en större del av området så kan strömavbrottet redan vara anmält och åtgärder kan ha påbörjats. Ringer du till elnätsföretagets nummer för felanmälan spelas det upp avbrottsmeddelanden vid stora avbrott –  så om det pågår ett större elavbrott där du befinner dig hör du det där.

  Om elen kommer tillbaka och den beter sig konstigt, tillexempelvis om ljuset från lamporna blir starkare eller skarpare än normalt, så kan det bero på att neutralledaren brutits vid strömavbrottet. Detta kan leda till skador på saker och utrustning, brand och i värsta fall risk för elektrisk stöt. Sker detta så ska du stänga av huvudströmbrytaren och ringa din elnätsoperatörs jourservicenummer.

  Vid större störningar så får du information via YLE Radio Finland. Din lokala radiostation kommer vid sådana situationer berätta vilka områden som är utan el och när avbrotten beräknas vara åtgärdade.

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Elavbrott företag

  Om ett el- eller strömavbrott sker inom ditt företags användningsområde, så ska din elnätsoperatör förse dig med service. Du kan hitta information om din elnätsdistrubutör på din elfaktura eller på ditt elnätsavtal.

  Finsk Energiindustris avbrottskarta kan du se aktuell information om elavbrott runt om i landet. Tjänsten är för tillfället endast tillgänglig på finska.

  Felanmälan öppet dygnet runt

  Elnätsoperatörernas servicejour har telefontid dygnet runt när det gäller elavbrottsärenden. Du hittar telefonnummer och kontaktuppgifter till din lokala elnätsoperatör på deras egna webbsidor. Via Finsk Energiindustris kartjänst kan du hitta hemsidan till din elnätsoperatör.

  Reservgenerator – en säkerhet vid elavbrott

  För vissa företagsanläggningar – till exempel äldreboenden, vattenverk och gårdar – är det lämpligt att säkerställa elförsörjningen med ett backuppverktyg som en reservgenerator.

  Skydda datorer och känsliga processer med UPS

  Affärsdatasystem är i allmänhet värda att skydda med ett avbrottsfritt energisystem (UPS), vilket garanterar systemen oavbruten strömförsörjning. Med UPS levereras ström till systemen under korta tidsperioder och det filtrerar även bort nätspänningstörningar.

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Flyttanmälan mellanstora- och storföretag

  Mellanstora och storföretag

  Vi rekommenderar er att ta kontakt med vår kundservice när ni vill göra en flyttanmälan

  För mellanstora företag (max. 300 MWh)

  tel. 020 722 9001 (Ina/msa) vardagar kl. 9–16

  För storföretag

  tel. 020 722 9002 (Ina/msa) vardagar kl. 9­–16

  När du gör en flyttanmälan är det bra att ha följande information redo:

  • Företagets namn och FO-nummer
  • Namn till kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Flyttdatum
  • Gammal och ny adress
  • Anläggningsnummer (det hittar du på elfakturan)

  Om det gäller fastighetsaffärer kan du gärna meddela oss om du vill att elanslutningen ska flyttas med affären.

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Flyttanmälan småföretag

  Flyttanmälan företag (småföretag, max 300 MWh)

  Gör flyttanmälan online

  För att elen ska kunna levereras måste det finnas ett giltigt elavtal. När du tecknar ett elavtal för ditt företag kan du också göra en flyttanmälan.

  Teckna elavtal

   

  Gör din flyttanmälan på Min energi

  Om du redan är kund hos Vattenfall kan du enkelt sköta din elavtalsärenden via vår tjänst Min energi.

  Min energi är en online-service för kunder. Om du registrerar dig på Min energi kan du sköta dina energiärenden när det passar dig bäst. I tjänsten hittar du även all viktig kundrelaterad information om ditt avtal och dina fakturor.

  När du ska använda Min energi för första gången så ska du först registrera dig som ny användare.

  Till Min energi

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Välj Vattenfall

  Elavtal vid flytt av företag

  Du kan välja Vattenfall oavsett vart i Finland som ditt företag flyttar (med undantag för Åland). Du kan göra hela flyttanmälan för elavtalet smidigt och bekvämt online.

  Det enda du behöver komma ihåg är att teckna elavtalet för ditt företag senast två veckor innan flytten. Det är viktigt att du anmäler din flytt i tid, så att vi kan se till att elen är på lagom till flyttdagen. Inga andra åtgärder krävs.

  Välj den flyttanmälan som passar dig bäst

  Det är enkelt att teckna ett elavtal i samband med en flytt. Du tecknar bara ett nytt avtal för den nya anläggningen och vi sköter resten. Du kan alltid ta med dig ditt nuvarande Vattenfallavtal i samband med en flytt.

  Oavsett om du är en nuvarande eller en ny kund så kan vi ta hand om hela flyttprocessen åt dig. Vi kan säga upp ditt nuvarande avtal och även teckna ett nytt elnätsavtal med det lokala elnätsföretaget i det området dit företaget flyttar.

  Flyttanmälan småföretag

  Flyttanmälan mellanstora- och storföretag

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Energibesparing i restauranger och storkök

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

  Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning har förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.
  • Tänk efter, om man kan stänga av energiförbrukande apparater helt efter arbetstiden.

  Kontrollista för restauranger och storkök

  1. Undersök, om energiförbrukningen fördelas enligt dygnet (t.ex. på fakturan, Mina sidor eller genom att läsa av elmätaren).
  2. Gör en kontrollrunda och gå igenom kontrollistan.
  3. Upprätta en prioritetsordning och vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. justeringar, driftsändringar och anskaffningar).
  4. Följ resultaten genom att jämföra nuvarande energiförbrukning mot tidigare.
  KontrollistaUtförd
  Är alla apparater avstängda eller i stand-by-läge (gäller apparater som kan stängas av eller sättas i stand-by-läge)?  
  Är luftkonditioneringen, som inte behöver vara i standardläge, justerad till ett lägre läge?  
  Är uppvärmningssystemet avstängt i den mån det är möjligt (uppvärmning av utrymmen och vätskor)?  
  Är särskilda uppvärmningssystem (uppvärmning av stuprör, jord- och trappuppvärmning etc.) avstängda?  
  Är pumpar och motorer avstängda?  
  Är fönster, dörrar och portar stängda?  
  Är belysningen i lager, avfallsrum och toaletter släckt?  
  Är spotlights och vägglampor släckta?  
  Har datorer och skrivare stängts av i kontorsrummen och andra utrymmen?  
  Är kylningssystemet i standardläge?  
  Har du försäkrat, att kylnings- och uppvärmningssystemet inte upphäver varandras verkan? Detta gäller speciellt luftkonditioneringssystemet.  
  Är kylens och kylskåpets dörrlister i skick?  

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Snabb energibesparing för jordbruk

  Kontrollistan nedan kan användas till att minska på onödig förbrukning av energi. Med detta försöker man minska på energiförbrukningen utanför arbetstid. Skriv ut listan och gör en kontrollrunda med hjälp av listan. 

  Kontrollrundan kan vara bra att göra under natten, veckoslut eller semestertider. Det är bra att göra rundan under olika årstider, då det är lättare att upptäcka brister i reglering av uppvärmning och nedkylning. När man gör rundan är det viktigt, att det inte finns någon aktivitet och att man inte utför några underhållsarbeten i byggnaden. Alla punkter i listan rör nödvändigtvis inte din egen verksamhet. Du kan välja de punkter i listan, som är väsentliga för din verksamhet.

  Du kan skriva ut listan som ett hjälpmedel för kontrollrundan. Om någon punkt inte kryssas för, kan du tänka efter, om man kan ändra på driftsätt eller om man kan hitta en teknisk lösning på problemet.

  Att observera:

  • Du kan vid varje apparat eller maskin som ska kontrolleras tänka efter, vad avsikten med maskinen är och om den är i ett lämpligt driftläge.
  • När du har gått igenom kontrollistan, ser du några utrymmen, som förbrukar energi i onödan?
  • Om det finns timrar i utrymmena, vars avsikt är att minska energiförbrukningen genom att släcka lampor eller minska till exempel på luftkonditioneringen eller uppvärmningen, kontrollera, att de fungerar och att de har installerats rätt.
  • Det är mycket vanligt, att systemens driftstider inte har ändrats efter den ursprungliga installationen. Om utrymmenas eller fastighetens användning ha förändrats, är det mycket viktigt att kontrollera systemens driftstider.

  Kontrollista för jordbruk

  1. Undersök, om energiförbrukningen fördelas enligt dygnet (t.ex. på fakturan, Mina sidor eller genom att läsa av elmätaren).
  2. Gör en kontrollrunda och gå igenom kontrollistan.
  3. Upprätta en prioritetsordning
  4. och vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. justeringar, driftsändringar och anskaffningar).
  5. Följ resultaten genom att jämföra nuvarande energiförbrukning mot tidigare.
  KontrolleraUtförd

  Utfodring av djur

  • Är alla apparater avstängda eller i stand-by-läge (gäller apparater som kan stängas av eller sättas i stand-by-läge)?
  • Är mataren och kraftfoderautomaterna avstängda när de inte är igång?
   

  Kylning av mjölk

  • Är kylningssystemet avstängt när det inte behöver vara i gång?
  • Kontrollerar en behörig kylaggregatexpert nedkylningssystemet för mjölk årligen? Kontrollen kan oftast beställas från ett mejeri, då mejerier oftast har den utrustning som behövs för kontrollen.
   

  Uppvärmningssystem

  • Är särskilda uppvärmningssystem avstängda (uppvärmning av vattenkoppar)?
  • Är uppvärmningssystemet avstängt i den mån det är möjligt (uppvärmning av utrymmen och vätskor)?
   

  Tryckluftssystem/-apparater

  • Är tryckluftsapparaten avstängd när den inte behöver vara i gång?
  • Är tryckluftssystemet tätt (lyssna, om du hör till exempel ljud som indikerar läckage från ventiler)?
   

  Har luftkonditioneringen, som inte behöver vara i standardläge, reglerats lägre?

   

  Är pumpar eller motorer avstängda?

   

  Är fönster, dörrar och portar stängda?

   

  Är ekonomibyggnadernas och stallarnas belysning släckt?

   

  Regnar det ner i uppslamningstanken?

   

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Se din faktura

  Behöver du en kopia av företagets faktura? På Min energi-tjänst kan du ladda ner fakturan som pdf och spara eller skriva ut den.

  Till Min energi

 • Faktura företag

  Kan jag ändra faktureringsintervallet?

  Fakturering sker 6 eller 12 gånger per år. Du kan kontakta kundservice om du vill ändra hur ofta du får din faktura.

  Var och hur ändrar jag min betalningstid?

  Om du har svårt att betala en faktura i tid kan du ändra din betalningstid och skjuta upp betalningen. Det är bara möjligt att göra för en obetald faktura. Kontakta vår kundservice om du behöver ändra din betalningstid på en faktura.

  Du kan kontakta vår kundservice antingen genom att fylla i vårt kontaktformulär online eller genom att ringa.

  Hittade du inte svaret på din fråga?

  På vår kundservicesida hittar du information om elavtal, flytt, fakturering och Min energi.

  VI hjälper gärna dig om du har fler frågor.

  Till kundservice

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)

  (vardagar, kl. 9-17)

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  (vardagar. kl. 9-16)

  Skicka meddelande

  Vänligen skicka in din fråga via vårt kontaktformuläret så kommer vi att svara dig via e-post. 

  Till kontaktformuläret

 • Elavbrott

  Elavbrott

  Om det pågår ett elavbrott i området där ditt företag finns så ska din elnätsoperatör avhjälpa felet. Du kan se vem som är din elnätsoperatör på din elräkning eller på ditt elnätsavtal.  På Finsk Energiindustris avbrottskarta kan du se aktuell information om elavbrott runt om i landet. Tjänsten är för tillfället endast tillgänglig på finska.

  Till avbrottskartan

 • Flyttanmälan företag

  För att elen ska fungera för ditt företag behövs elavtal. När du tecknar ett elavtal med oss kan du samtidigt göra en flyttanmälan för ditt företag.

  Teckna elavtal

 • Min energi

  Min energi-tjänst

  Min energi-tjänst är blir tillgänglig för dig så fort som du har registrerat dig som användare. För att registrera dig behöver du ditt Vattenfall kund- och förbrukningsställets nummer (dessa hittar du på din faktura från oss), din nuvarande e-postadress och bankkoder.

  Till Min energi-tjänst

 • Elavtal

  Hitta rätt avtal

  Oavsett om du redan är Vattenfallkund eller om du vill bli det, så kan vår mycket kompetenta kundservice hjälpa dig att välja det bästa elavtalet för dig och din verksamhet.

  Kontakta oss

 • Effektivisering av företagens energianvändning

  Hitta företagets energitjuvar med hjälp av våra instruktioner och verktyg. Våra branschspecifika kontrollistor är ett lätt sätt att hitta de största elförbrukarna. Med hjälp av listorna får du förslag på att minska elförbrukningen. De flesta företagen kan minska energikostnaderna med minst 1 000 euro utan större investeringar. Skriv ut listan, gör en kontrollrunda i utrymmena och svara på samma gång på listans frågor.

  De branschspecifika kontrollistorna hittar du via länken nedan:

 • Det finns mer än ett sätt att kontakta oss på, här kan du välja det som bäst passar dig och ditt ärende.

  Småföretag (max 3x63A)

  020 722 9000 (Ina/msa)
  Vardagar kl. 8-17

  Företag (över 3x63A)

  020 722 9001 (Ina/msa)
  Vardagar kl. 9-17