Allmän el 4,95 CENT/kWh  |  Grundavgift: 2,50 €/Mån

Bindningstid: 12 mån

Sol, vind och vatten utan extra kostnad!

  • Du kan välja din favorit av förnybara energikällor utan extra kostnad

  • 12 månaders temporär elavtal. Bekymmerslös, fast pris under hela avtalsperioden

  • Som vår kund får du regelbundet förmåner och gratis energitips av oss

Rör dig i naturen och bli energisk

Teckna elavtal före 31.3.2018 via nätet och vinn 100 € presentkort till Partioaitta. Vi lottar totalt 10 stycken presentkort. 

Lotteriets regler

  • Bindningstid 12 månader
  • Välj sol, vind eller vatten utan extra kostnad
Teckna elavtal

ENERGIKÄLLOR

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. 

100 % VINDKRAFT

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

100 % SOLKRAFT

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den svenska vintern, även om den ger mest på sommaren.

100 % VATTENKRAFT

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

100 % KÄRNKRAFT

Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Vi driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering.

Kysy chatissa