Time in controller:2023-09-23 08:35:36

Välj fossilfritt tidsbundet avtal

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Valet av elavtal förorsakar inga tilläggskostnader.

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Valet av elavtal förorsakar inga tilläggskostnader. 

Läs mer om Klimat Mix

Visa Mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Teckna elavtal Priserna inkluderar moms 24%

För vem passar Klimat Mix?

Till alla som vill minska sitt koldioxidfotspår. Ett klimatvänligt elavtal är ett enkelt val som har en stor inverkan. Dessutom har Klimat Mix ett fast pris, som inte medför några negativa överraskningar.

Klimatvänlig

Klimatvänlig

Ett avtal som är fullständigt fossilfritt och har låga utsläpp. Elen är producerad med vatten-, vind- och kärnkraft.

Ursprungsgaranti

Ursprungsgaranti

All el du köpt är ursprungsgaranterad, så du kan vara säker på att all den el du använder är fossilfri.

Ett pris, inga förändringar

Ett pris, inga förändringar

Klimat Mix-elavtalets pris är bestämt och ändrar sig ej under hela avtalsperioden.

Lätt och bekymmersfri

Lätt och bekymmersfri

Ett klimatvänligt elavtal med ett fast pris är bekymmersfritt under hela avtalsperiodens tid.

  • Fossilfritt och låga utsläpp
  • Rättvist avtal med ett fast pris
  • Ursprungsautentiserad el utan tilläggskostnader
Teckna elavtal

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion betyder produktion som inte tillför koldioxid i atmosfären och som därmed inte uppvärmer klimatet.

Energiproduktion med fossila bränslen betyder produktion med oförnybara källor som t.ex. olja, jordgas och kol. Benämningen fossilt grundar sig på att dessa har uppstått av kvarlevor från organismer under miljontals år. Energiproduktion som baserar sig på dessa, förorsakar koldioxidutsläpp i klimatet.

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar är det väldigt viktigt att mänskligheten kan byta till energiformer med låga utsläpp. Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft. 

Läs mer on kärnkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft