Tidsbundna elavtal gäller under en i förväg överenskommen tidsperiod, varvid elen har ett fast pris under hela avtalstiden. Du kan välja antingen grundel eller den elproduktionsform som du helst föredrar.


Dessutom är det möjligt att välja bytesrätt, med vilken du kan minska din elräkning om elpriset sjunker.

Grundel

Din el produceras alltid med en kombination av olika sorters energikällor.

Avtal: bindningstid 12 mån
Produktionsform100 % solel
Pris: allmän el 4,68 cent/kWh
Grundavgift: 2,00 €/mån

Teckna avtal

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 4,98 cent/kWh
Grundavgift: 2,70€/mån

Teckna avtal

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 4,98 cent/kWh
Grundavgift: 2,70 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 4,98 cent/kWh
Grundavgift: 2,70 €/mån

Teckna avtal

Kärnel

Som produktionsform är kärnkraften effektiv med endast små utsläpp.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: Energi 4,98 cent/kWh
Grundavgift: 2,70 €/mån

Teckna avtal