Fortlöpande avtal är ett elavtal som gäller tillsvidare. Det kan lätt ändras till tidsbundet avtal eller avtal med börspris. Fortlöpande avtal är inte tidsbundet.

Elpriset kan ändras med en månads förvarning. Det fortlöpande avtalets el är en kombination av olika produktionsformer.

Läs det fortlöpande avtalets villkor.

Kysy chatissa