Sä här fungerar ett uppdelat fastpris

Vi säkerställer ditt årliga elbehov genom att dela din förbrukning jämt över 60 dagar. Vi köper ert företags årliga elbehov under tre månader, antingen mellan mars och maj eller mellan juni och augusti.

Elpriset varierar, men genom att köpa lite varje dag kan vi hålla priset på en jämn nivå. Av periodens medelpris formas elpriset, som du betalar under följande år när leveransen börjar vid antingen årsskiftet eller halvårsskiftet.

Du undviker risken, att du binder priset vid fel tillfälle. På samma gång får du ett av marknadens förmånligaste elavtal.

Säkra elkostnader även under följande år

Vi genomför ny anskaffning följande år vid samma tidpunkt. Du behöver alltså inte förnya avtalet, så att du kan försäkra dig om så förmånliga elkostnader som möjligt.

Självklart har du alltid möjligheten att säga upp elavtalet minst en månad innan en ny anskaffningsperiod.

  • Priset följer elmarknaderna, men jämnar ut variationerna

  • Undviker risken att binda elpriset vid en dåligt tidpunkt

  • Elpriset är fast för ett år per gång, lättare att budgetera

Ta kontakt med oss med nätformuläret eller ring oss direkt på numret 020 722 9001 (mna/lna).

Till kontaktformulär
Kysy chatissa