• Den största ekonomiska fördelen när prisnivån är förmånlig, konkurrenskraftig också under en lång tisperiod

  • Elpriset bestäms på elmarknaderna och är helt transparent

 

  • Ett flexibelt avtal som gäller tills vidare är lätt att vid behov byta ut till ett avtal med fast pris 

Så här fungerar Spot-avtalet

I Spot-avtalet följer elpriset elbörsens priser. Avtalet passar företag, där man förstår elbörsens variationer och vill utnyttja elmarknadernas goda prisutvecklingar direkt, så att en konkurrenskraftig prisnivå kan hållas under en längre tid. Med hjälp av Spot-avtalet kan man också utnyttja elens ofta förmånliga spot-priser under nätterna.

Spot-elavtalets prisnivå motsvarar marknadernas genomsnittliga nivå. På marknader som går ner är spot-prissatta avtal förmånligare. Spot är också ett bra alternativ då marknaden inte är gynnsam för att teckna längre avtal med fasta priser.

Avtalet är flexibelt: antingen tidsbegränsade avtal eller avtal som gäller tills vidare. Spot-avtalet kan lätt bytas till ett annat avtal. Elkostnaden bestäms på basis av Nord Pools Elspot-marknadens timbaserade pris och timbaserade elbehov för det finska prisområdet.

Vad är börsel? 

Spot-avtalet baserar sig på elens pris i realtid på elbörsen.

Kort om vattenfalls börsel

Med ett elavtal med börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Elen prissätts timvis efter elbörsen Nord Pools spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.


Elbörsens timvisa spotpriser kan ses en dag i förväg på Vattenfalls och Nord Pools webbplatser samt i timprismobilapplikationen som Fingrid tillhandahåller. Som kund hos Vattenfall kan du följa din egen elkonsumption och dess kostnader i Vattenfalls Min energi-tjänst.


Kunder med timel ska alltid ha en aktiverad, fjärrläsbar elmätare som levererar timserier. Elmätartyp kan kontrolleras hos den lokala distributionsnätsinnehavaren.

Ordlista för börsel

Börsel
Innebär el till marknadspris från Nord Pool.

Timel
Vattenfalls elavtal med helt transparent prissättning, eftersom den baseras på elbörsens timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör.

Spotpris
Elens faktiska marknadspris timme för timme hos Nord Pool.

Nord Pool
Handelsplats där elproducenter som säljer el och elåterförsäljare möts. Elmarknadspriserna bestäms på elbörsen med en timmes noggrannhet i enlighet med tillgång och efterfrågan.

Ta kontakt med oss med nätformuläret eller ring oss direkt på numret 020 722 9001 (mna/lna).

Till kontaktformulär
Kysy chatissa