Elavtal med fast pris är ett säkert val

Vid tecknandet av avtalet är prisnivån den mest centrala faktorn som påverkar avtalets förmånlighet. På grund av sina egenskaper passar produkten bra för kunder, som vill veta framtidens pris god tid i förväg. Priset är fast och känt i förväg under hela avtalsperioden, så elkostnaderna är lätta att budgetera. Elpriset kan fastställas på en gång för flera år framåt.

  • Tryggt val ─ bättre kontroll över elkostnaderna

Elpriset för hela avtalsperioden bestäms med en prisförsäkran och priset hålls oförändrat under hela avtalsperioden.

  • Markandernas variationer påverkar inte avtalet med fast pris

På grund av sina egenskaper passar produkten bra för kunder, som vill veta framtidens prisnivå god tid i förväg.

  • När elavtalet med fast pris tecknas i förväg, är det lättare att budgetera

Priset täcker alla kostnader i elförbrukningen på avtalad mängd och elförbrukningens profil och några överraskande belopp uppkommer inte.

Ta kontakt med oss med nätformuläret eller ring oss direkt på numret 020 722 9001 (mna/lna).

Till kontaktformulär
Kysy chatissa