Vår målsättning är en helt och hållet miljöneutral energiproduktion i de nordiska länderna år 2030. Vilken energikälla är närmast ditt hjärta?

Olika elproduktionsmetoder 

Har du någonsin funderat över hur elen du använder produceras?

 

Solkraft

Solkraft är en förnybar energikälla som räcker i ungefär 6,5 miljarder år framåt. Det är även en av de snabbast växande energiproduktionsformerna.

Bekanta dig med solkraft

Vindkraft

Vindkraft är Europas snabbast växande energikälla och den har en betydande roll för att klimatmålen ska kunna uppnås.

Bekanta dig med vindkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som är ekonomiskt attraktiv och trygg, och orsakar endast små koldioxidutsläpp.

Bekanta dig med vattenkraft

Kärnkraft

Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft.

Bekanta dig med kärnkraft

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. 

Teckna avtal
Kysy chatissa