6 mån utan grundavgifter

Välj Timel  Mix så erbjuder vi sex månader utan grundavgifter.. Erbjudandet är i kraft endast för nya Timel Mix kunder.

För vem passar Timel Mix?

Elavtalets energipris följer Nord Pool elbörsens spotpriser och passar till alla hushåll. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.

Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Du kan lätt minska ditt hushålls koldioxidfotavtryck utan att behöva betala extra för det.

Prissättningen i Timel Mix avtalet är helt transparent, eftersom den baseras på de timvisa spotpriserna för prisområdet Finland. På spotpriset tillkommer aktuell moms samt Vattenfalls marginal 0,29 cent/kWh. Utöver detta debiteras en grundavgift som är 2,95 €/mån.

Tilläggsinformation om Börsel

Vesivoima on ekologista

Miljövänlig

Helt fossilfri, ett avtal med små utsläpp. Elen producerad med vatten-, vind- och kärnkraft. All energi är ursprungs-verifierat.

Utnyttja de billiga timmarna

Utnyttja de billiga timmarna

Genom att på förhand planera och följa med priserna, samt flytta din elkonsumtion till de billigaste timmarna, kan du minska din elräkning.

Transparent prissättning

Transparent prissättning

Timel Mix avtalets prisbaserar sig alltid på Finlands officiella timvisa timpriser. De timvisa priserna finns till påseende en dag i förväg.

Ingen bindningstid

Ingen bindningstid

Timel Mix kräver ingen tidsbunden bindningstid, utan elavtalet gäller tillsvidare.

  • 6 mån utan grundavgifter
  • Spotpriset + 0,29 cent/kWh
  • Ursprungsverifierade el
Tee sähkösopimus

Vad är fossilfri energi?

Fossila bränslen är till exempel kol och naturgas. När man producerar el av dessa källor orsakas det koldioxidutsläpp som är skadliga för vår miljö. Därför är det otroligt viktigt att människosläkten skiftar till att utnyttja energi med låga koldioxidutsläpp, som till exempel vind- eller vattenkraft.

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft.

Läs mer on kärnkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft

Kysy chatissa