Välj klimatsmart energi

Vi har utvecklat nya elavtal med helt fossilfritt producerad energi. 

Klimat Mix

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: fossilfri
Pris: energi 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50€/mån

Teckna avtal

Bekanta dig  med Klimat Mix

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Prisspotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 6 mån gratis

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

Elavtal - förnybar energi

Förnybar energi är miljövänligt. Vattenfalls vindel har fått certifieringen EKOenergi av Finlands naturskyddsförbund.

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50€/mån

Teckna avtal

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: 1.7.2018 - 30.9.2018: 5,74 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Börsel - Timbaserat elavtal

Med ett timbaserat elavtal kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning.

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Prisspotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 6 mån gratis

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

EKO Timel

Ekologisk FNF-certifierad vindel, där priset varierar per timme.

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Prisspotpriset + 0,39 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Fast pris elavtal

I tidsbundna elavtal har elen ett fast pris under hela avtalsperioden. 

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50€/mån

Teckna avtal

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Kärnel

Som produktionsform är kärnkraften effektiv med endast små utsläpp.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: Energi 5,60 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Vill du inte binda dig för en fast period? 

Som alternativ till ett tidsbundet avtal kan du välja ett fortlöpande elavtal. 

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: 1.7.2018 - 30.9.2018: 5,74 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Fortlöpande avtal

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Pris: rörlig
Grundavgift: 3,98 €/mån

Teckna avtal

Energikällor

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. 

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft.

Läs mer on kärnkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft