Time in controller:24.1.2020 22.28.21

Energiayhtiöt ostavat tukkusähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä, jossa sähkön tukkuhinta laski vuoden 2019 aikana keskimäärin noin kuusi prosenttia. Syksyn aikana hinta oli nousussa. Tällä hetkellä ollaan pienessä laskutrendissä, sillä eteläiset lämpimät ilmavirtaukset pitävät sään normaalia lämpimänä tammikuun alussa. Tuntisähköä ostavat asiakkaat ovat viime aikoina hyötyneet alhaisista hinnoista.

Leuto ja sateinen sää parantaa hydrologista tasetta

Sähkön johdannaismarkkinalla viikko-, kuukausi- ja kvartaalituotteiden hinnat ovat edelleen joulukuun viimeisinä päivinä olleet laskussa, ja lasku jatkuu edelleen vuoden viimeisimpinä päivinä kirjoitushetkellä leutojen sääennusteiden takia. Lämpötila joulukuussa on ollut keskimäärin 2,5 astetta yli normaalin Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet normaalisti käytössä Pohjoismaissa viimeisten kuukausien aikana.

Sääennusteet povaavat tavallista lämpimämpää säätä kaikkialle Pohjoismaihin, ja sateita tullaan saamaan runsaasti. Viime päivinä nähtyjen kovien tuulien ennustetaan hieman laantuvan lähiviikkoina, mutta säärintamat voivat edelleen kuljettaa mukanaan hetkellisiä runsaita tuulia ja sateita. Hydrologinen tase paranee tammikuun ensimmäisten kahden viikon aikana kohisten. Ennusteiden jakson lopussa hydrologinen tase tulee olemaan +6 TWh yli normaalin.

Raaka-aineiden hinnoissa on joulukuun lopussa tapahtunut hieman muutoksia. Öljyn hinta on ollut nousussa, lähinnä maailmantalouden positiivisen vireen myötä ja dollarin vahvistumiseen takia. USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluissa on päästy eteenpäin. Keski-Euroopan leudot sääennusteet ja maakaasun runsas saatavuus pitävät hiilen hintaa alhaisena.

Ringhals 2 -ydinvoimala suljettiin Ruotsissa

Ydinvoimaloiden käyttöasteet ovat vuoden lopussa olleet normaalilla tasolla noin 96 %. Joulukuussa Ruotsissa sijaitseva Ringhals 2 suljettiin kokonaan. Ydinvoimalaitos oli käytössä 44 vuotta, ja sinä aikana se tuotti 215 TWh sähköä. Ydinvoimaloiden tuotantokapasiteetti Pohjoismaissa laskee Ringhalsin sulkemisen takia vuodeksi eteenpäin. Osa korvaavasta kapasiteetistä saadaan uusista rakennetuista ja rakenteilla olevista tuulivoimalaitoksista sekä tulevaisuudessa myös Olkiluoto 3 ydinvoimalasta.

Kivihiilen hinta pysynee Euroopassa vielä alhaisella tasolla, koska varastojen tasot ovat korkealla kaikkialla maailmassa. Kivihiilen käyttö ei ole ainoastaan pienentynyt korkeiden päästöoikeushintojen takia, vaan myös kaasun alhaisemman hinnan takia. Kaasun käyttö on tällä hetkellä edullisempaa kuin kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön tuottamisessa. Sähkön vuosituotteiden hinnat ovat olleet jo joulukuun alusta pienoisessa laskussa lähinnä hiilen hinnan laskun myötä.

Määräaikaisten sopimusten hinnat pysynevät nykyisellä tasollaan

Tukkuhinnan muutokset vaikuttavat luonnollisesti sähköyhtiöiden asiakashintoihin. Määräaikaisten sopimusten hintojen näyttävät pysyvän lähes samalla tasolla tulevien viikkojen aikana.

Tulevien viikkojen ja kuukausien polttoaineiden hinnan kehitykset tulevat määrittelemään tulevien hintojen hintatasoja, mutta jo nyt näyttää siltä, että maakaasun poikkeuksellinen hyvä saatavuus ja lämmityksen vähäinen tarve, painavat edelleen hiilen kysyntää ja hintaa alemmaksi.

Tuntisähköasiakkaat hyötyvät edullisista hinnoista

Runsas tuulivoimatuotanto vuoden 2019 lopussa on pitänyt spot-hintoja maltillisella tasolla, varsinkin viikonloppuisin. Tämän takia sähkön spot-hinta joulukuussa on ollut tavallista alhaisempi. Tavallisesti joulukuu on yksi kalleimmista kuukausista vuoden aikana. Vuonna 2019 se oli toiseksi halvin heti kesäkuun jälkeen.

spothinnat20182019.jpgSpot-hinnat ovat olleet ja pysynevät normaalia alhaisemmalla tasolla vielä seuraavien viikkojen ajan. Asiakkaat, jotka ovat valinneet Tuntisähkö- eli spot-sopimuksen pääsevät nyt nauttimaan edullisesta sähköstä. Joulukuun ja tammikuun sähkölaskut tulevat olemaan tavallista pienemmät normaali talveen verrattuna. Jos sähkönkäyttäjä samalla pystyy keskittämään kulutuksensa vuorokauden halvimmille tunneille, hän voi säästää sievoisen summan vielä tulevina viikkoina.

Ruotsissa noin 50 % sähkösopimuksista on spot-sopimuksia, ja Suomessa tämän sopimustyypin valinneita talouksia on noin 10 %.

Taustatietoa sähkön hinnanvaihtelusta

Kysy chatissa