Våra energikällor

Som Vattenfalls kund kan du själv välja ursprunget för din el.

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft.

Läs mer on kärnkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft


Ta kontakt med oss 

Vår kundservice hjälper i alla frågor rörande el.

Små företag

Ring: 020 722 9000 (mna/lna)
(vard. kl. 9.00–17.00)
Som småföretag räknar vi alla företag vars huvudsäkringsstorlek är högst 3 x 63 A.

 

Medelstora företag

Ring: 020 722 9001 (mna/lna)
(vard. kl. 9.00–16.00)
Som medelstora företag räknar vi företag vars huvudsäkringsstorlek är över 63 A och förbrukning max. 2000 MWh per år.

Storföretag

Ring: 020 722 9002 (mna/lna)
(vard. kl. 9.00–17.00)
Fråga mer om våra tjänster för storföretag, såsom analys- och rådgivningstjänster.

Kysy chatissa