Peruskorjattavassa talossa sähkölämmityksen ja lämpöpumpun yhdistelmä on energiatehokas ja joustava lämmitystapa. Uuteen lämmitysjärjestelmään siirryttäessä olisi kannattavaa myös miettiä, onko nykyinen sähkösopimus paras vaihtoehto.

Energiatehokas lämmitysjärjestelmä tuo säästöjä ja luo mukavuutta

Sähkölämmitys on uusien pientalojen yleisin lämmitysmuoto. Se on hyvä lämmitysratkaisu myös peruskorjattavassa talossa. Aiemmin suorasähkölämmitys on hallinnut markkinoita, mutta erilaiset lämmitysvaihtoehdot ovat yleistyneet nopeasti. Sähkölämmityksen erityisvalttina on sen matala investointikustannus vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna. Varaava tulisija sopii myös hyvin tähän kokonaisuuteen. Energiatehokkuutta voi parantaa hankkimalla sähkölämmityksen tueksi ilmalämpöpumpun.

Tehosta suoraa sähkölämmitystä ilmalämpöpumpun avulla

Jos talossa on ennestään suora sähkölämmitys, ilmalämpöpumpun hankkiminen sähkölämmitystä täydentäväksi lämmitysmuodoksi on kannattava vaihtoehto. Oikein asennettuna ja käytettynä ilmalämpöpumppu kuluttaa vain noin 30 % huonetilojen lämmitysenergiaa suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Väärin säädetystä ilmalämpöpumpusta voi tulla myös energiasyöppö, mikäli ilmalämpöpumppu on jäähdytys asennossa ja samanaikaisesti muu järjestelmä tuottaa lämpöä rakennukseen. Kovalla pakkasella ilmalämpöjärjestelmän teho ei yksin riitä rakennuksen ainoaksi lämmönlähteeksi eikä se voi tuottaa rakennuksen lämmintä käyttövettä. Ilmalämpöpumppujen hankinnassa on turvallisinta tukeutua tunnettuunja luotettavaan laitteistoon sekä toimittajaan, joka tekee työn osaavasti jaosaa opastaa laitteiston oikeassa käytössä. Vattenfall myy laadukkaita ilmalämpöpumppuja asennuksineen ja neljän vuoden laitetakuun kanssa.

Valitse maalämpöjärjestelmään sopiva sähkösopimus

Peruskorjattavassa talossa kannattaa lämmitysmuodon valinnassa lähteä liikkeelle jo olemassa olevan järjestelmän tai sen osan hyödyntämisestä. Maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia on mahdollista jakaa vanhan vesikiertoisen patteriston kautta, jos patterit ja putkistot ovat kunnossa. Öljylämmityksestä maalämpöön siirryttäessä on huomioitava, että maalämpöpumput toimivat sähköllä. Tällöin on syytä tarkistaa, onko kiinteistön sähkösopimusajan tasalla. Useissa öljylämmitystaloissa on käytössä yleissähkösopimus, jolloin sähkön hinta on sama ympäri vuorokauden. Maalämpöön siirryttäessä sähkönkäyttö tyypillisesti tuplaantuu, jolloin yösähkö tai vuodenaikasähkövoi olla edullisempi vaihtoehto.

Sähkösyöpöt kuriin energiaseurannalla

Sähköyhtiöillä on nykyisintarjolla erilaisia verkkotyökaluja, joilla omaa energiankulutustaan voi arvioida ja seurata. Energiankulutusmittareilla luvataan jopa 20 % säästö sähkökuluihin, koska työkalut paljastavat mittauksillaan kodin sähkösyöpöt. Taloudellisesti kevyt ratkaisu kodin sähkölaitteiden reaaliaikaiseen energiaseurantaan on kauko-ohjattava pistorasia, jota voidaan käyttää ajastimena sekä virrankatkaisijana yksittäisille sähkölaitteille. Energiaseuranta lisää tarkkaa tietoa erilaitteiden sähkönkulutuksista, joten kodin energiatehokkuus paranee pientenarkisten tekojen myötä.

Hyödynnä kilpailukykyisintä sähkösopimusta

Lämmitysmuodon saneerauksen yhteydessä on kannattavaa myös miettiä, onko nykyinen sähkösopimus yhä paras vaihtoehto. Sähköyhtiöillä on mittaustavan ja sähkön käytön mukaan eroavia sähkötuotteita.Vattenfallilla asiakas voi valita myös eri tuotantotavoin, kuten vesi-, tuuli tai ydinenergialla tuotettuja sähkötuotteita sekä näiden yhdistelmiä. Kiinteähintaisella sopimuksella sähkön hinta pysyy muuttumattomana koko sopimuskauden ajan, mikä tuo vakautta ja ennakoitavuutta sähkölaskuihin. Kiinteähintaisella sopimuksella pystyy turvaamaan itselleen edullisen sähkön hinnan jopa kahdeksi vuodeksi. Pörssisopimuksessa sähkön hinta seuraa pohjoismaista sähköpörssiä ja tarjoaa mahdollisuuden hyötyä sähkön hinnan vaihteluista. Tämä vaatii kuitenkin aktiivista hintojen seurantaa.

Kysy chatissa