Vähennä ympäristövaikutusta

Energia on tärkeää elämän laadulle ja yhteiskunnan toiminnalle. Energian tuottamisella ja käyttämisellä on myös vaikutuksensa ympäristöön. Yhdessä voimme vähentää tätä vaikutusta. Yksi tapa on käyttää ja tuottaa energiaa fiksummin.

Ilmastonmuutos aiheutuu pääasiassa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä tapahtuu jopa sata kertaa nopeammin kuin luonnonmukaisesti tapahtuvat muutokset. Se merkitsee, etteivät ihmiset, kasvit tai eläimet ehdi sopeutua muutokseen.

Ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää, mutta sen hidastaminen ja rajoittaminen antavat aikaa sopeutua muutokseen. Ole mukana vaikuttamassa ja tee muutos omassa energiankäytössäsi.

Mitä sinä ja minä voimme tehdä?

Omaa energiankulutustaan voi vähentää merkittävästi pienillä yksinkertaisilla keinoilla niin kotona kuin myös työpaikalla, ja säästää samalla rahaa.

Teemme päivittäin ratkaisuja, joissa energia on yhtenä osatekijänä. Energiankäyttö on elämäntapa-asia, jossa arkisilla käyttötavoillamme, harrastuksilla, liikkumistavoilla sekä henkilökohtaisilla mieltymyksillä on merkitystä. Jo aivan pienet käyttötottumusten muutokset sekä energiatehokkuuden ottaminen yhdeksi hankintojen valintakriteeriksi vaikuttavat suotuisasti energiankulutukseen.

Energiankulutus on yksilöllistä

Olemme erilaisia energiankäyttäjiä, sillä tutkimusten mukaan samankokoisissa ja -tyyppisissä asunnoissa asuvat perheet kuluttavat energiaa hyvin vaihtelevasti. Kokonaisuudesta noin puolet käytetään rakennuksen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitys lohkaisee noin viidenneksen ja loppuosa jakautuu eri sähkölaitteiden kesken.

Energiatehokkaasti eläminen on sitä, että käytetään vähemmän energiaa mukavuuden siitä kärsimättä. Lämmitystavan vaihtaminen tai valaistuksen toteuttaminen energiansäästölampuilla ovat tästä esimerkkejä.

Kysy chatissa