Ångerrätt


Om du har tecknat ett elavtal via telefon, post eller online har du rätt att säga upp elavtalet inom 14 dagar efter att avtalet har tecknats. Du behöver inte ange skälet till uppsägningen. Ångerfristen anses ha börjat vid den tidpunkt då Vattenfall Oy har mottagit information om avtalets ingående antingen per telefon, per post eller online.

 

Så här säger du upp avtalet


Instruktioner för hur du annullerar avtalet finns i orderbekräftelsen. Om du har frågor kan du ringa vår kundtjänst vardagar kl. 8–17, tfn 020 722 9000 (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min)
Allt du behöver göra är att skicka oss ett annulleringsmeddelande om före utgången av ångerfristen.


Mer information om uppsägning av avtalet


Avtalet upphör att gälla när Vattenfall Oy har mottagit ditt meddelande om att du vill säga upp avtalet. Ditt avtal upphör att gälla när vi har mottagit annulleringsmeddelandet. Om du har begärt leverans av el före utgången av ångerfristen kommer vi att fakturera dig för den förbrukade elen.

Kysy chatissa