Tidsfristen för ångerrätten upphör senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks. Ångerfristen anses börja från och med den tidpunkt, då Vattenfall Oy har mottagit uppgiften om att avtalet har ingåtts antingen per telefon, per post eller över datanät. Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att uppge någon orsak.

Så här frånträder du avtalet

För att utöva din ångerrätt ska du meddela Vattenfall Oy om ditt beslut att frånträda avtalet på något av följande sätt:

 • Fyll i ett formulär för annullering på Vattenfall Oy:s webbplats
 • Skicka ett e-postmeddelande till adressen peruutus_at_vattenfall.fi. Uppge följande uppgifter i e-postmeddelandet:
  • Namn 
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 • Ring vår kundtjänst, tfn 020 722 9000 (vardagar kl. 9–17, lna/msa)
 • Genom att skicka annulleringsformuläret ifylld till adressen: Vattenfall Oy, Televisionsgatan 4 A, 00240 Helsingfors

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Verkan av utövad ångerrätt

Avtalet förfaller efter det att Vattenfall Oy har mottagit meddelandet om frånträdande.

Om kunden begärt leveransstart innan ångertiden har gått ut, skall kunden ersätta Vattenfall Oy för levererad el till den dag då kontraktannulleringen har gjorts, i enlighet med orderbekräftelsen.

Kysy chatissa