Sopimusehdot

Täysvesi-sopimus

Täysvesi-sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä. Sähköntoimituksen pitää alkaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Täysvesi-sopimus koskee sähkön myyntihintaa. Paikallinen verkkoyhtiö veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta. Yöajan ja päiväajan jaottelu tapahtuu paikallisen verkkoyhtiön noudattaman määrittelyn mukaisesti.

Täysvesi-sopimus on turvallinen ja vaivaton

Nyt tekemäsi Täysvesi-sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Sopimusta tehdessäsi olet valinnut sähkönkäyttöösi parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Mikäli sähkönkäyttösi luonne oleellisesti muuttuu ja energian mittaustapaan tulee muutoksia, on sinulla sopimuskauden aikana kerran vuodessa oikeus vaihtaa toiseen Vattenfallin määräaikaiseen sähkösopimukseen sen hetkisillä hinnoilla. Sinua laskutetaan valitsemasi laskutusrytmin ja – tavan mukaisesti.

Vesivoimalla tuotettua sähköä

Täysvesi-sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesivoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan asiakkaan käyttämän sähköenergian verran vesivoimalla tuotettua sähköä.

Vaihto-oikeus

Mikäli Täysvesi-sopimukseesi on liitetty Vaihto-oikeus, on sinulla lisäksi oikeus kesken sopimuskauden päättää sopimus ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus, joka on kestoltaan vähintään yhtä pitkä kuin nyt tekemäsi Täysvesi-sopimus, sillä hetkellä voimassaolevilla tarjoushinnoillamme. Uusi sopimus ei automaattisesti sisällä vastaavaa tai muuta Vaihto-oikeutta siitä erikseen sopimatta. Vastuu hintojen seurannasta sekä Vaihto-oikeuden käyttämisestä on sinulla asiakkaana.

Vaihto-oikeusmaksu veloitetaan yhdellä kertaa Vaihto-oikeutta koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen normaalin sähkölaskun yhteydessä. Liittäessäsi sopimukseesi Vaihto-oikeuden, sitoudut maksamaan Vaihto-oikeusmaksun myös siinä tapauksessa, että käytät Vaihto-oikeuden, ennen kuin se on laskutettu, tai siinä tapauksessa, että sopimuksesi päättyy ennenaikaisesti esimerkiksi muuton johdosta. Maksettava Vaihto-oikeusmaksu vastaa käyttöpaikkasi vuosikulutusennustetta.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Mikäli muutat, sinun tulee ilmoittaa käyttöpaikkasi muutoksesta Vattenfallille kaksi viikkoa aikaisemmin soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 0206 900 22 tai ilmoittamalla postitse, telefaksilla tai sähköpostitse. Muuttaessasi sopimuksesi päättyy, mutta voit tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen sillä hetkellä voimassaolevilla hinnoilla. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME2010 kohdat 10.2.1.-10.2.5). Jos irtisanot sopimuksen ilman edellä mainittua erityistä syytä, Vattenfallilla on oikeus periä sopimussakkoa 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta, kuitenkin vähintään 50 euroa, sisältäen arvonlisäveroa 24 %.

Hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta. Mikäli et halua jatkaa sopimusta määräaikaisena, se jatkuu Vattenfallin erikseen ilmoittamilla hinnoilla toistaiseksi voimassa olevana, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME2010.