Tuotteen myynti loppuu 1.4.2014.

Sopimusehdot

Pörssisopimus

Pörssisopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä.

Pörssisopimus koskee sähkön myyntihintaa. Paikallinen verkkoyhtiö veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta. Mikäli sähköön kohdistuviin veroihin ja viranomaismaksuihin tulee muutoksia, huomioidaan ne välittömästi asiakkaan sähkölaskussa.

Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkölaskut perustuvat asiakkaan ilmoittamiin mittarilukemiin ja asiakas sitoutuu ilmoittamaan lukemat Vattenfallille tekstiviestillä jokaisen kuukauden kolmen viimeisen päivän aikana. Asiakkaan kulutusennusteeseen perustuvaa arviolukemaa käytetään laskutuksen perusteena vain poikkeustapauksissa. Asiakkaan laiminlyödessä mittarinlukemailmoituksen kolmen kuukauden ajalta Vattenfallilla on oikeus irtisanoa Pörssisopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Lukemaa käsitellään niin, kuin se olisi tullut kuukauden viimeinen päivä. Mikäli asiakas ei ilmoita lukemia, Vattenfall käyttää asiakkaan kulutusennusteeseen perustuvaa arviolukemaa. Asiakkaan ei tarvitse lähettää lukemia, mikäli asiakkaalla on Vattenfall Verkko Oy:n kaukoluettava mittari.

Asiakkaan lopullinen energian hinta lasketaan pohjoismaisen sähköpörssi NordPoolin Suomen tunneittain lasketun aluehinnan kuukausikeskiarvon ja asiakkaan kuukaudessa käyttämän energiamäärän tulona siinä tapauksessa, että asiakkaalla on käytössään yksiaikainen energianmittaus.

Kun asiakkaalla on käytössään kaksiaikainen mittaus, kunkin mittausjakson hinta määräytyy NordPoolin vastaavan aikavälin keskiarvona.

Kaikki hinnat ovat Suomen tunneittain laskettujen aluehintojen kuukausikeskiarvoja. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Asiakas saa kunkin kuukauden alussa tekstiviesti-ilmoituksen edellisen kuukauden toteutuneesta hinnasta.

Pörssisopimuksen solmimalla asiakas antaa Vattenfallille nimenomaisen luvan lähettää hänelle Pörssisopimukseen liittyviä tekstiviestejä (enintään 3 kpl/kk: muistutus lukeman ilmoittamisesta, ilmoitus keskihinnasta sekä mahdollisesti markkinainfoa). Sähköenergia laskutetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa.

Koska Pörssisopimuksen hinta määräytyy toteutuneiden NordPoolin Suomen aluehintojen perusteella, ei Vattenfall lähetä asiakkaalle ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan kiinteä kuukausimaksu sekä energiahintaan lisättävä marginaali.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille kaksi viikkoa aikaisemmin soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 0206 900 22 tai ilmoittamalla Vattenfallille postitse, telefaxilla tai sähköpostitse. Käyttöpaikan muuttuessa sopimus päättyy. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Mikäli Pörssisopimus alkaa tai päättyy muulloin kuin kuun vaihteessa, käytetään kyseisen ajanjakson laskutushintana koko kuukauden ajalta laskettuja keskihintoja.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME 2010. Pörssisopimuksen energian hinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen tai joiden perusteella asiakkaalla olisi oikeus irtisanoa Pörssisopimus päättyväksi yleisten sähkönmyyntiehtojen SME 2010 kohdan 10.9 perusteella.

Sähkönmyynnissä sovellettavat ehdot