Yrityksen sähkövero

Asiakkaana maksat sähkön siirtomaksujen yhteydessä sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan yrityksen toiminnasta riippuen.

Sähköverovelvollisuus

Sähköverovelvollisia ovat pääsääntöisesti verkonhaltijat ja sähköntuottajat.

Sähköveroluokat 1 ja 2

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.

Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Lisätietoja sähköverosta:
Tulli (uusi ikkuna)

Sähköveroluokan muutos

Kaikkien teollisuusasiakkaiden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan kirjallinen ilmoitus (vakuutus) verkkoyhtiölle. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Sähköveroluokan muutoksista, ota yhteyttä meihin.
Yhteydenottolomake yritysasiakkaille

Sähkön verotus veroluokittain 1.1.2015

Sähköveroluokka 1
2,253 snt/kWh (alv 0%) = 2,79372 snt/kWh (alv 24%)
Sähköveroluokka 2
0,703 snt/kWh (alv 0%) = 0,87172 snt/kWh (alv 24%)