Yhteystietojenpäivitysarvonnan säännöt 31.10.2014-3.3.2015

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä ”Vattenfall” tai “arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, jotka ovat Vattenfallin asiakkaita ja päivittävät yhteystietonsa Vattenfallin kotisivuilla täytetyllä lomakkeella 31.10.-3.3.2015 välisenä aikana. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Arvonnan palkinto arvotaan osallistuneiden kesken arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta viimeistään 31.3.2015.

4. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle arvonnan jälkeen. Osallistumalla arvontaan osanottaja myöntää, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ja paikkakuntansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta arvonnan järjestäjän internet-sivuilla ja Facebookissa.

5. Arvonnassa kerätään arvontaan osallistuneiden yhteystietoja.

6. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kyseessä olevaa kampanjaa koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Kilpailijoiden antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailijat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan arvontaan. Kilpailijat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä arvonnan järjestäjälle esimerkiksi sähköpostiviestillä.

8. Arvonnan palkintona on 2 kpl Aurinkomatkojen 500 € lahjakortteja sekä 5 kpl Smart Plug pistorasioita.

9. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan mahdollisen arpajaisveron.

10. Palkintojen voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä sataa euroa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

11. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.