Vattenfallin myymän sähkön alkuperä 2014

Vattenfallin Suomessa vuonna 2014 loppukuluttajille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

sähkön alkuperä

Uusiutuvista 4,7 %-yksikköä hankittiin alkuperätakuina.

Sähkön tuotannosta aiheutui keskimäärin 272 g/kWh hiilidioksidipäästöjä ja 1,21 mg/kWh ydinpolttoaineen kertymää.

Hiilidioksidin ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet:

Polttoaine   Päästökerroin (sis. hapettumiskertoimen) [t/J] 
hiili   100,00
öljy     78,00
maakaasu      55,00 
turve   105,00
muu kotimainen, ei-bio 31,00

Vattenfallin asiakkaana voit itse valita sähkösi alkuperän

mill

Täystuuli-sopimuksen sähkö on 100 % uusiutuvalla tuulivoimalla tuotettua ja Suomen luonnonsuojeluliiton suosittelemaa, vähäpäästöistä EKOenergiaa.

wave

Täysvesi-sopimuksen sähkö on 100 % vesivoimalla tuotettua, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa.

atom

Täysydin-sopimuksen sähkö on 100 % ydinvoimalla tuotettua, tehokasta ja vähäpäästöistä energiaa.

pie chart

Perussähkö-sopimuksen sähkö tuotetaan eri tuotantomuotojen yhdistelmällä.


Sähkön alkuperätakuu

Suomessa on ollut vuodesta 2013 asti voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä.

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Vattenfallin Täystuuli- ja Täysvesi-sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

Usein kysyttyä sähkön eri tuotantomuodoista