Sähkökatsaus

Tammikuu 2016

Sähkökatsaus

Alkuvuoden hintoihin ei vesitilanteen normalisoiduttua ole odotettavissa nousua.

Heikko vesitilanne nosti sähkön hintaa loppuvuodesta 2016, mutta tilanteen nyt normalisoiduttua sekä vuodenaikaan nähden korkeampien lämpötilaennusteiden takia hintojen ei odoteta nousevan lähiaikoina, vaan pysyvän lähes samalla tasolla koko loppukuukauden.


Mikäli sää kuitenkin muuttuu huomattavasti kylmemmäksi ja kuivaksi, tai polttoaineiden hinnat lähtevät yllättävään nousuun, tämä voi nostaa sähkön hintaa jonkun verran. Tärkein Pohjoismaiden hintoihin vaikuttava tekijä on säätila ja siitä johtuva vesialtaiden täyttöaste, sillä vähäinen vesimäärä johtaa muiden kalliimpien tuotantomuotojen käyttöön

Katsaus viime vuoteen – sähkön hinnan ja kulutuksen kehitys 2016

Viime vuosi oli sähkön hinnan osalta todella vaihteleva. Vuosi alkoi kovilla pakkasilla ja korkeilla tuntisähköhinnoilla, jotka poikkeuksellisen lämpimän helmikuun aikana taas laskivat. Alkusyksyn sateeton sää nosti jälleen hintoja, kunnes marraskuun puolivälissä ne palasivat vuodenaikaan nähden normaalille tasolle.

Eurooppalaisittain katsottuna sähkö on verrattain edullista Suomessa, 15. edullisinta koko Euroopasta – keskimäärin 15 snt/kWh. Edullisinta sähkö on Bulgariassa (noin 10 snt/kWh) ja ylivoimaisesti kalleinta Tanskassa (yli 31 snt/kWh). Suomen sähkön hinnan osuudesta noin 33 % on veroja, kun taas Tanskassa verojen osuus hinnasta on noin 70 %.

Sähköntuotanto Suomessa pysyi ennallaan viime vuonna (66,1 TWh:ssa), mutta kulutus nousi vuodesta 2015 noin 2,2TWh (84,7 TWh:iin) ja nettotuonti nousi noin 2 TWh (18,3 TWh:iin).

Uusiutuvan sähkön syöttötariffituet ovat edelleen kasvussa. Vuonna 2016 tuulivoimaa tuettiin noin 135 miljoonalla eurolla, eli noin 25 miljoonalla eurolla enemmän kuin edellisvuonna.

Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut Suomessa lähes 600 MW vuodessa, ja se on nyt noin 1 600 MW.

Lähde: Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.2017, Ylijohtaja Simo Nurmi.

Pörssisähkötuotteet hintakehitystä seuraaville

Pörssisähkötuotteiden hinnoittelu perustuu sähköpörssi Nordpoolin toteutuneisiin tuntihintoihin ja yrityksen tuntikohtaisiin kulutuksiin. Nordpoolin hinnat seuraavat säätilaa ja sen hetkistä sähkön tuotantokapasiteettia, ja hinta voi vaihdella paljonkin tuntien välillä johtuen esimerkiksi pakkasesta tai erilaisista siirtokatkoksista. Pörssisähkötuotteet sopivatkin yrityksille, joissa seurataan sähköpörssin tuntihinnan vaihteluita aktiivisesti.

Kiinteähintaisen sopimuksen avulla energiakulut kuriin

Määräaikaisen sopimuksen avulla voi varautua sähkön hinnan nousuun. Määräaikaisen sopimuksen kiinteä kuukausihinta sekä energian hinta pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, vaikka pörssihinnat nousisivatkin. Määräaikaisten sopimusten osalta sopimuksen solmimisen ajankohdalla on suuri merkitys, koska sähkön hinta voi vaihdella vuositasolla jopa kymmeniä euroja per megawattitunti.

Pörssisähkötuotteet hintakehitystä seuraaville

Pörssisähkötuotteiden hinnoittelu perustuu sähköpörssi Nordpoolin toteutuneisiin tuntihintoihin ja yrityksen tuntikohtaisiin kulutuksiin. Nordpoolin hinnat seuraavat säätilaa ja sen hetkistä sähkön tuotantokapasiteettia, ja hinta voi vaihdella paljonkin tuntien välillä johtuen esimerkiksi pakkasesta tai erilaisista siirtokatkoksista. Pörssisähkötuotteet sopivatkin yrityksille, joissa seurataan sähköpörssin tuntihinnan vaihteluita aktiivisesti. Tarjotessamme sähköä asiakkaillemme otamme aina huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Suurempien (yli 63A) yritysten pörssituote on Spot-sopimus. Pienyritysasiakkaille (alle 63A) vastaava tuote on Tuntisähkö-sopimus.

Ottakaa yhteyttä yritysasiakaspalveluumme (020 722 9001), ja me autamme teitä valitsemaan yrityksellenne parhaimman sopimusmuodon.

 

Aiheeseen liittyvät linkit