Sähkökatsaus

Joulukuu 2016

Sähkökatsaus

Sähkön hinta on ollut koko syksyn ajan nousussa, vaikka se kääntyikin marraskuun lopussa pieneen laskuun. Joulukuun hintatasoon vaikuttaa etenkin lämpötila sekä sateiden määrä.

Vaikka sähkön hinta on ollut noususuuntainen koko syksyn ajan, se on marraskuun lopussa ollut hieman laskussa parantuneen vesitilanteen ja tarjonnan takia. Vesitilanne on kuitenkin tällä hetkellä heikko. Joulukuun säätä on vaikea ennustaa etukäteen, mutta jos lämpötila kylmenee, hinnat todennäköisesti nousevat.

Sähkön hintaan vaikuttaa myös se, mihin suuntaan öljyn ja hiilen hinta liikkuu. Tärkein Pohjoismaiden hintoihin vaikuttava tekijä on kuitenkin säätila ja vesialtaiden täyttöaste, sillä vähäinen veden määrä johtaa muiden, kalliimpien, tuotantomuotojen käyttöön.

Kiinteähintaisen sopimuksen avulla energiakulut kuriin

Määräaikaisen sopimuksen avulla voi varautua sähkön hinnan nousuun. Määräaikaisen sopimuksen kiinteä kuukausihinta sekä energian hinta pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, vaikka pörssihinnat nousisivatkin. Määräaikaisten sopimusten osalta sopimuksen solmimisen ajankohdalla on suuri merkitys, koska sähkön hinta voi vaihdella vuositasolla jopa kymmeniä euroja per megawattitunti.

Pörssisähkötuotteet hintakehitystä seuraaville

Pörssisähkötuotteiden hinnoittelu perustuu sähköpörssi Nordpoolin toteutuneisiin tuntihintoihin ja yrityksen tuntikohtaisiin kulutuksiin. Nordpoolin hinnat seuraavat säätilaa ja sen hetkistä sähkön tuotantokapasiteettia, ja hinta voi vaihdella paljonkin tuntien välillä johtuen esimerkiksi pakkasesta tai erilaisista siirtokatkoksista. Pörssisähkötuotteet sopivatkin yrityksille, joissa seurataan sähköpörssin tuntihinnan vaihteluita aktiivisesti.

Sähkösopimus yrityksen mukaan

Tarjotessamme sähköä asiakkaillemme otamme aina huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Suurempien (yli 63A) yritysten pörssituote on Spot-sopimus. Pienyritysasiakkaille (alle 63A) vastaava tuote on Tuntisähkö-sopimus. Ottakaa yhteyttä yritysasiakaspalveluumme puh. 020 722 9001 (mpm/pvm), ja me autamme teitä valitsemaan yrityksellenne parhaimman sopimusmuodon.

Aiheeseen liittyvät linkit