Sähkön mikrotuotanto

Mikrotuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 50 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia tällä hetkellä ovat tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoon

Monet verkkoyhtiöt tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden liittää sähköntuotantonsa jakeluverkkoonsa luotettavasti ja turvallisesti. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat usein asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Sähköliittymä

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen sähköliittymä. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa.

Mikrotuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan. Sitä ennen asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle asianmukaiset käyttöönotto- ja koestuspöytäkirjat.

Mikrotuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi verkkoyhtiön luvalla syöttää verkkoon.

Sopimusehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat liittymis- ja verkkopalveluehdot:
Sähköntuotannon liittymisehdot TLE11 (PDF)
Verkkopalveluehdot VPE 2010 (PDF)
Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE11 (PDF)

Terms of Network Connection for Electricity Generation
Englanninkieliset tuotannon liittymisehdot (DOC)

Appendix to the Terms and Conditions Concerning Network Services for Electricity Generation
Englanninkieliset tuotannon verkkopalveluehdot (DOC)

Sähköverovelvollisuus

Lakimuutos 1.1.2011 vapautti 50 kVA tuottajat verovelvollisuudesta.
Lue lisää Tullin sivulta

Lisätietoja mikrotuotannosta

Energiateolllisuus ry:n verkostosuositus:
Mikrotuotannon liittäminen verkkoon (PDF)

Motiva Oy:n opas pientuulivoimalan hankkijalle:
Pientuotannon liittäminen verkkoon (PDF)

Aiheeseen liittyvät linkit

Omatuotanto

Omatuotanto