Nya elförsäljningsvillkor fr.o.m. 1.12.2014

Vattenfall tar fr.o.m. 1.12.2014 i bruk nya allmänna elförsäljningsvillkor EFV2014 rekommenderade av Finsk Energiindustri. De nya elförsäljningsvillkoren ersätter de tidigare allmänna elförsäljningsvillkoren EFV2010. Eventuella avtalsbaserade villkor ändrar inte i samband med ändringen.

De nya villkoren träder i kraft 1.12.2014 för avtal som gäller tillsvidare. För tidsbundna avtal tillämpas de nya villkoren på nya avtal fr.o.m. 1.12.2014 och gällande avtal övergår till de nya villkoren i samband med att avtalen förnyas.

Bekanta dig med de nya avtalsvillkoren här

 

Frågor och svar:

Vad är de allmänna elförsäljningsvillkoren?
De allmänna elförsäljningsvillkoren är allmänna avtalsvillkor som energibranschen upprättat om elavtal. De allmänna elförsäljningsvillkoren tillämpas på största delen av alla elavtal. Elförsäljningsvillkoren upprättas i samarbete med Finsk Energiindustri rf, Konkurrens- och konsumentverket samt Energimyndigheten. Villkoren baserar sig på gällande lagstiftning t.ex. på elmarknadslagen och konsumentskyddslagen. Finsk Energiindustri rf rekommenderar företag att använda de allmänna försäljningsvillkoren.

Måste jag göra något i samband med förändringen?
Du behöver inte göra någonting i samband med förändringen.

Varför ändras villkoren?
Det har skett betydande förändringar med tanke på försäljningsvillkoren i den bakomliggande lagstiftningen för allmänna försäljningsvillkor (t.ex. elmarknadslagen, konsumentskyddslagen och energieffektivitetslagen). Försäljningsvillkoren har nu uppdaterats så att de motsvarar gällande lagstiftning.

Vilka förändringar har gjorts i villkoren?
De mest betydande förändringarna hör samman med kraven i den nya elmarknadslagen och konsumentskyddslagen. Till exempel har innehållet i avtalsbekräftelsen och tidsplanen för leverans ändrats. Villkoren har även uppdaterats när det gäller att kräva säkerheter för andra än konsumentkunder.
Bekanta dig gärna med alla förändringar som har gjorts i avtalsvillkoren med hjälp av nedanstående sammanställning.

Sammanställning av ändringarna i avtalsvillkoren