Ilmalämpöpumpun hankinnan ja käytön ABC

Aika monessa suomalaiskodissa pohditaan säännöllisin väliajoin ilmalämpöpumpun hankkimista. Pumpulla voisi saada talven lämmityskuluista kasvavan sähkölaskun kuriin, ja kesähelteillä se toisi viilennystä kotiin. Mutta onko se kuitenkaan hintansa väärti ja onko siitä oikeasti hyötyä? Ilmalämpöpumpun ABC antaa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Jätä yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme auttaa sinua arvioimaan sähkönsäästön ja valitsemaan sopivimman ilmalämpöpumpun.

Tietoa ilmalämpöpumpuista

 • Ilmalämpöpumppujen EU-energialuokitus 1.1.2013 jälkeen markkinoille tulleissa laitteissa antaa vertailukelpoisen lämpökertoimen.
  • Aikaisemmin käytössä ollut kansallinen energiamerkintä ei ole vertailukelpoinen 1.1.2013 tulleiden laitteiden EU-luokitusten kanssa.
 • COP kertoo hyötysuhteen tietyssä ulko- ja sisälämpötilassa (yleensä +7 ulkona, +20 sisällä) ja SCOP keskimääräisen hyötysuhteen vuoden ajalta vaihtelevassa ulkolämpötilassa ilmastovyöhykkeittäin
  • Kun ilmoitetaan vain yksi SCOP ja energialuokka, ovat ne keskimääräisen ilmastovyöhykkeen (ei Suomen) arvoja
  • EU-vaatimus on SCOP min. 3,4 keskimääräisessä ilmastossa
  • Suomen ilmastovyöhykkeellä vuosihyötysuhteet ilmalämpöpumpulla liikkuvat yleensä n. 2–3 välillä
 • Noin kolmannes tai jopa puolet ilmalämpöpumpun kustannuksista syntyy asennuksesta ja oheistarvikkeista
 • Ilmalämpöpumppu säästää vain toimiessaan – säädä ilmalämpöpumppu tavoittelemaan korkeampaa lämpötilaa kuin suorat sähkölämmittimet, eli aseta se pois automaatilta ja 2–4 astetta korkeampaan tavoitelämpöön kuin muut lämmittimet
 • Älä hämäänny prosenteista. Ilmalämpöpumppu säästää kilowattitunteja ja euroja, ei prosentteja. Prosentit riippuvat alkuperäisestä kulutuksestasi, säästöt euroissa eivät.
 • Kannattaa harkita, onko halvin pumppu oikea ratkaisu. Asennus ja sen purku pumpun tultua käyttöikänsä päähän muodostavat halvan pumpun tapauksessa helposti yli puolet kokonaiskustannuksista.

Ilmalämpöpumppujen erot

Laadukkaidenkin ilmalämpöpumppujen hintahaitari on laaja, noin 1800 eurosta aina yli 3000 euroon saakka. Yksi selkeä ero on tietysti lämpöpumpun hyötysuhde ja teho, eli sen kyky tuottaa lämpöä varsinkin kylmemmillä ilmoilla. Tästä kertoo toisaalta lämmitysteholuku ja toisaalta SCOP-arvo ja energialuokka – mitä korkeampi SCOP ja teho, sitä enemmän lämpöä pumppu kykenee tuottamaan myös kylmällä ilmalla.

Ylikokoista ilmalämpöpumppua ei kuitenkaan kannata valita – tärkeä on myös pumpun pienin ottoteho, eli se teho jolla pumppu käy vielä jatkuvasti ilman katkoja. Periaatteessa kuitenkin tehokkaampi ja paremman hyötysuhteen omaava pumppu voi vastata kahtakin heikompaa pumppua jos tilan pohjaratkaisu on niin avoin, että yhdestä pisteestä kyetään levittämään lämpöä tehokkaasti koko rakennukseen. Myös äärimmäisen kylmissä oloissa tehokas ja korkean hyötysuhteen pumppu voi olla perusteltu ratkaisu, koska se säästää ja lämmittää vielä kovillakin pakkasilla.

Suoran tehon ja hyötysuhteen lisäksi ilmalämpöpumpuissa on muitakin eroja. Edullisemmissa malleissa puhdistus on käsityötä, eli pumppu pitää avata kahden viikon – kuukauden välein ja suodattimet imuroida tai pestä. Kalliimmista malleista löytyy yleensä automaattipuhdistus, jossa huoltotarve on vähäisempää ja pölyt kerätään valmiiksi erilliseen pölysäiliöön, ja huolloksi riittää pölysäiliön tyhjennys. Toki tällainenkin pumppu kannattaa vähintään vuosittain imuroida ja puhdistaa kunnolla.

Ilmalämpöpumpuissa on myös erilaisia lisätoimintoja, joiden hyötyä itselle pitää arvioida. Useimmissa on jonkinlainen ilmanpuhdistus, jonka hyöty vaihtelee. Useissa pumpuissa on myös älykäs silmä, joka osaa joko ohjata ilmavirran pois ihmisistä tai säätää automaattisesti lämpötilaa sen mukaan oleskellaanko huoneessa. Varsinkin jälkimmäinen toiminto voi Suomen oloissa olla jopa haitallinen, sillä se vähentää lämpöpumpun tuottamaa lämpöä ja pahimmassa tapauksessa se korvataan sähköpattereilla.

Viikkoajastimen hyöty riippuu asumiskohteesta. Vanhoissa taloissa joissa eristys on heikkoa ja jäähtyminen nopeaa, on viikkoajastimesta kyllä hyötyä kun lämpöpumpun lämpötilaa voidaan esimerkiksi yöksi laskea ja aamulla ennen heräämistä nostaa lämpötila takaisin. Samalla pitää kuitenkin muistaa, ettei lämpötila laske niin paljoa että lämpöä tuotettaisiin lämpöpattereilla. Viikkoajastimen hyödyt ovat vähäisempiä paremmin eristetyissä rakennuksissa, joissa jäähtyminen on niin hidasta ettei lämpö ehdi yön aikana juuri laskea.

Joissain malleissa on lisäksi mahdollisuus ilman kuivatukseen ja kostutukseen sekä mahdollisesti ilmanvaihtotoiminto. Ilmankosteuden hallinnasta on hyötyä silloin kun ilma on hyvin kuivaa – liian kuiva (alle 25% suhteellinen kosteus) ilma myös tuntuu kylmältä ja tuntuu epämiellyttävältä kun limakalvot kuivuvat. Liian kostea ilma paitsi tuntuu epämiellyttävältä, voi olla myös rakennukselle haitallista. Ilmankosteutta voi kuitenkin hallita myös erillislaitteilla.

Ilmanvaihtotoiminnosta on hyötyä erityisesti jäähdytystoimintoa käytettäessä. Jäähdytystoiminnossa puhalluksesta syntyvät pieni ylipaine ei ole haitallista, kun kylmä ilma lämpiää rakenteissa ja imee kosteutta pois. Samalla puhallus levittää kylmää tehokkaasti kauemmas pumpusta. Lämmitystoiminnolla ilmanvaihtotoiminnon kanssa on syytä olla tarkkana, jotta rakennukseen ei synny pakkasilla ylipainetta ja kosteaa ilmaa työnny rakenteisiin, joissa se jäähtyessään kostuttaa rakenteet.

Hyötysuhde

1.1.2013 astui voimaan huoneilmastointilaitteiden EU-energiamerkintä, joka antaa puolueetonta tietoa laitteiden energiatehokkuudesta. Energialuokkia on jokaiselle laitteelle kolme direktiivin kolmen ilmastovyöhykkeen mukaan. Vertaillessasi energialuokkaa kiinnitä huomiota siihen minkä ilmastovyöhykkeen energialuokan ja SCOP-arvon laitteen markkinoija ilmoittaa – yleensä ilmoitettaessa vain yksi ilmoitetaan keskimmäisen ilmastovyöhykkeen vuosihyötysuhde. Suomi kuuluu EU-luokituksessa kylmimpään vyöhykkeeseen, joten varmista että valitsemasi ilmalämpöpumppu on paras vaihtoehto myös kylmimmässä ilmastossa.

 

 Lampopumppu e_merkki

Lähde: EU –asetus 626/2011. Suomi esimerkissä sinisellä, ja esimerkkilaitteen lämmön energialuokka olisi siis C.

Esimerkissä lämmityksen osalta näkyvät laitteen kolme eri energialuokkaa ja vuosihyötysuhdetta (SCOP) eri ilmastovyöhykkeille. Suomi sijoittuu siis kylmimpään, joten Suomea koskee huonoin (pienin) ilmoitettu SCOP –arvo. Ennen EU-direktiiviä energialuokat määritettiin kansallisen luokituksen mukaan, eivätkä luokitukset siksi ole vertailukelpoisia ennen 1.1.2013 markkinoille tulleiden laitteiden kanssa.

Asennus

Ilmalämpöpumppua ei voi asentaa laillisesti itse. Kylmäaineen käsittelyssä vaaditaan TUKES:n rekisterissä oleva kylmäainelupa. Asentamisessa tarvitaan myös ammattityökalut, kuten pumpun tyhjiöintilaitteisto sekä kylmäaineen täyttölaite. Lisäksi putkistosta on saatava tiivis, jotta kylmäainetta ei pääse vuotamaan. Jos sähköasennuksia tarvitaan, tarvitaan niihin eri lupa, eli liikkeellä on oltava sähköasennusoikeudet. Ilman sähkölupia liike ei saa lisätä pistorasioita tai kytkeä ilmalämpöpumppua kiinteästi. Myöskään itse ei pistorasiaa saa ryhtyä vetämään. Pahimmassa tapauksessa omatoiminen asentaja menettää vakuutusturvansa palotapauksissa tai joutuu vastuuseen asennuksistaan sähkötapaturman sattuessa.

Asennuskustannus muodostaa kohteesta ja paketista riippuen n. 30–50% ilmalämpöpumpun kustannuksista. Tyypillisesti perusasennus maksaa n. 500–600 €. Myöskään vanhan pumpun pois purkaminen ei ole ilmaista eikä sitä saa tehdä itse. Siksi halpa pumppu voi osoittautua hyvinkin kalliiksi investoinniksi. Jos harkitsee halpaa pumppua ilmastointiin, kannattaa myös harkita itse asennettavia siirrettäviä ilmastointilaitteita jotka ovat huomattavasti halvempia satunnaiseen jäähdytyskäyttöön eikä niiden kanssa voi syntyä odottamattoman kalliita kustannuksia asennuksista ja asennusten purkamisista.

Saavutettava säästö

Säästöä arvioidessa ei kannata miettiä prosentteja vaan kilowattitunteja, eli pyrkiä arvioimaan paljonko lämpöä pumpulla voi vuoden aikana tuottaa. Jos arvioidaan lämpöpumpun käyttöajaksi lokakuu-maaliskuu eli 6kk vuodessa jatkuvaa käyntiä keskimäärin 1000 W lämpöteholla, niin tunteja tulee 6 kk * 30 pv/kk * 24h/pv = 4320 h ja tehon ollessa 1 kW lämpöä tuotetaan 4320 kWh. Jatkuva käynti 2 kW eli 2000W lämpöteholla tekisi jo 8640 kWh. Säästöt jäävät pienemmiksi jos lämpö ei pääse leviämään koko rakennukseen eikä pumppua voida siksi ajaa näin suurilla tehoilla, tai jos pumppu säädetään väärin ja se ei käy täysillä, vaan lämpöä tuotetaan myös esim. sähköpattereilla.

SCOP-arvojen erot Suomen ilmastovyöhykkeellä (kylmä vyöhyke) voit muuttaa myös euroiksi, joskaan mitään absoluuttista totuutta nekään eivät kerro. Jos lasket tuottavasi ilmalämpöpumpulla esim. 6000 kWh / vuosi lämpöä, ja pumpun SCOP on 2, tarvitset 6000/2 eli 3000 kWh sähköä tuon energiamäärän tuottamiseen. Vastaavasti jos pumpun SCOP on 3, tarvitset 6000/3 eli 2000 kWh sähköä saman energiamäärän tuottamiseen. Verrattuna saman lämmitysenergian tuottamiseen sähköpatterilla säästät esimerkin 6000 kWh / vuosi tuotannolla SCOP 2:lla n. 3000 kWh ja SCOP 3:lla n. 4000 kWh sähköä, eli 360 euroa (SCOP 2) tai 480 euroa (SCOP 3) vuodessa.

Luonnollisesti prosentuaalinen säästö riippuu tällöin täysin lämmitysenergian kokonaiskulutuksestasi. Jos ennen pumppua kulutuksesi on ollut 30 000 kWh / vuosi ja se laskee 3000 kWh, on säästö vain 10 %. Toisaalta jos kulutuksesi on ollut 10 000 kWh / vuosi ja säästö on 3000 kWh, säästätkin 30%. Euroissa säästö on silti sama 360 € ja takaisinmaksuaikakin on sama n. 5,5 vuotta prosenteista riippumatta. Tämän vuoksi prosentit kannattaa unohtaa ja keskittyä takaisinmaksuaikaan.

COP- ja SCOP-arvo kertovat eri asioista. COP-arvo kertoo ilmalämpöpumpun hyötysuhteen tietyssä ulko- ja sisälämpötilassa, ja on siis riippuvainen lämpötilaerosta huoneiston ja ulkoilman välillä. SCOP on standardoitu mittari, joka kertoo vuosihyötysuhteen laskettuna tiettyjen lämpökäyrien mukaan. Kyse on hieman kuin auton polttoaineenkulutuksesta 90 km/h nopeudessa (COP +7 asteessa) ja EU-keskikulutuksesta (SCOP). SCOP-arvojakin on kuitenkin kolme, kolmelle eri ilmastovyöhykkeelle, joista yleensä vain keskimmäinen ilmoitetaan.

Ilmalämpöpumpun laitteisto muodostaa noin puolet tai kaksi kolmannesta ilmalämpöpumpun hankintakustannuksista. Loppu tulee asennustyöstä sekä tarvittavista lisätarvikkeista. Vertaillessasi erilaisia asennuspaketteja varmista mitä niihin kuuluu. Merkittäviä lisäkustannuksia syntyy mm. pitkistä kilometrikustannuksista, timanttiporauksista kiviseinien läpi sekä mahdollisista pitkistä sähkö- ja kylmäputkivedoista. Jos tarvitset esimerkiksi SMS- tai internet-kauko-ohjausta, kannattaa varmistaa senkin hinta etukäteen, jotta vältyt yllätyksiltä. Useimpiin asennuspaketteihin markkinoilla kuuluu ainoastaan välttämätön kylmäasennus, ja sähkö ilmalämpöpumpulle tulee järjestää itse – ilmalämpöpumpun sähkönsyöttö tapahtuu yleensä sisäyksikön tavallisen suojamaadoitetun pistotulpan avulla. Tarkista mukana tulevan johdon pituus ja selvitä ylettyykö se lähimpään pistorasiaan sekä miltä johto tulee näyttämään. Joskus on tarpeen asennuttaa viereen uusi pistorasia tai hoitaa sähkönsyöttö kiinteällä asennuksella – tähän tarvitse sähköasentajan ellei asennustyö kuulu asennuspakettiin.

Muita asioita, joita ilmalämpöpumppua hankkiessa kannattaa ottaa huomioon ovat mm. erilaiset ilmansuodatukset pumppujen sisäyksiköissä sekä ulkoyksikön sulatuksen toteutus ja toiminta. Varmista myös, että ulkoyksikön alle jää riittävästi tilaa alle kertyvälle jääkeolle ja että sulaessaan sen valumavedet eivät päädy minnekään haitalliseen paikkaan.

Käyttö

Ilmalämpöpumpun käytössä tärkeintä on, että pumppu toimii aina lämmittimien järjestyksessä ensimmäisenä. Toisin sanoen suorien sähkölämmittimien kuten sähköpattereiden pitää alkaa lämmittää vasta siinä vaiheessa, kun ilmalämpöpumppu toimii maksimitehollaan, eli sen huipputehokaan ei enää riitä tuottamaan riittävästi lämpöä. Tähän päästään säätämällä ilmalämpöpumpun tavoitelämpötila olosuhteista riippuen 2–4 astetta korkeammaksi kuin sähköpattereiden. Jos lämpö ei leviä kaikkialle rakennukseen, tulee ovet suoralla säkölämmityksellä lämpiäviin tiloihin sulkea, jotta sähkölämmitys ei pyri lämmittämään samaa tilaa ilmalämpöpumpun kanssa. Tällainen järjestely tietysti vaatii enemmän säätöä kuin suora sähkölämmitys, sillä kylmyyden mukaan vaaditaan sähköpattereiden ja ilmalämpöpumpun säätämistä jotta sisällä ei ole liian lämmin tai kylmä.

Ilmalämpöpumpun oikealla käytöllä varmistat säästön toteutumisen. Ilmalämpöpumppu vaatii enemmän huoltoa kuin esimerkiksi suora sähkölämmitys. Koska ilmalämpöpumppu puhdistaa ilmaa jäävät ilman epäpuhtaudet sisäyksikön suodattimiin. Suodatintyypistä riippuen ne pitää joko imuroida tai pestä tai käsitellä muuten valmistajan ohjeiden mukaan.

Ulkoyksikön alle kertyy sulatuksissa vettä, joka pakkasella jäätyessään muodostaa jääkekoa ulkoyksikön alle. Asennettaessa ulkoyksikkö riittävälle korkeudelle ei jääkeosta ole suurempaa haittaa, mutta kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei jää sulaessaankaan aiheuta vahinkoja kiinteistölle valumalla esim. kellariin.

Ilmalämpöpumpusta saat parhaan hyödyn lämmityskauden alussa ja lopussa, kun ulkoilma ei ole vielä kovin kylmää. Aseta ilmalämpöpumppu pelkälle lämmitystoiminnolle (ei automatiikalle) ja aseta sen tavoitelämpötila 2–4 astetta korkeammaksi kuin muun sähkölämmityslaitteiston. Muuta sähkölämmityslaitteistoa ovat mm. lattialämmitykset, suorat sähköpatterit, ilmanvaihtokoneen ilman jälkilämmitys (säädä niin alas kuin voit ilman vedontunnetta), vesikiertoiset sähkölämmitteiset patterit, kattolämmitykset jne. Tärkeää olisi, että muut lämmityslaitteet tulevat mukaan vasta kun lämpöpumpun teho ei riitä, koska niiden COP eli hyötysuhde on kelistä riippumatta vain n. 0,95.

Ilmalämpöpumppua voit täydentää myös puulämmityksellä tai muuta polttoainetta käyttävällä lämmityksellä. Tällaisten lämmitysten hyöty on parhaimmillaan kovimmilla pakkasilla (alle –15), kun ilmalämpöpumpun hyötysuhde on heikoin. Sen sijaan syksyllä ja keväällä kun ulkoilma on lämpimämpää puita kannattaa säästää, ja hyödyntää ilmalämpöpumpun korkeaa hyötysuhdetta.

Huomaa myös että ilmalämpöpumpun hyötysuhde riippuu kääntäen lämpötilaerosta, eli ulkolämpötilan lisäksi myös sisälämpötila vaikuttaa. Esimerkiksi kesämökin ylläpitolämpöön +8 asteeseen hyötysuhde on merkittävästi parempi kuin asutun tilan +21 asteeseen pumpattaessa. Siksi ilmalämpöpumppu soveltuu erityisen hyvin kesämökkien ylläpitolämmön lisäksi mm. autotallien ja muiden viileämpänä pidettävien tilojen lämmitykseen.

Termejä ja lyhenteitä

COP = Coefficient Of Performance. Kertoo ilmalämpöpumpun hyötysuhteen tietyssä lämpötilassa. Voidaan esittää myös graafina eri lämpötiloissa. Ilmoitettaessa lukuna kertoo hyötysuhteen ulkoilman ollessa +7.

SCOP = Seasonal Coefficient Of Perfomance. Kertoo ilmalämpöpumpun keskimääräisen hyötysuhteen tietynlaisessa ilmastossa. EU:ssa ilmoitettava energiamerkinnässä lauhkealle, keskimääräiselle sekä kylmälle ilmastolle ja erikseen lukuna keskimääräiselle ilmastolle. Suomi kuuluu kylmään ilmastovyöhykkeeseen.

EER = Energy Efficiency Ratio. Kertoo ilmalämpöpumpun jäähdytyksen hyötysuhteen tietyssä ulkolämpötilassa.

SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Kertoo ilmalämpöpumpun keskimääräisen hyötysuhteen jäähdytyksessä tietynlaisessa ilmastossa.

Energialuokka = Kertoo kirjaimin mihin energialuokkaan pumppu kuuluu, perusteena SCOP. Ilmoitetaan keskimääräisen ilmaston perusteella.

Timanttiporaus = Poraamista timanttikärkisellä poralla, joka puree myös kovaan kiviseinään kuten betoniin ja teräkseen. Huomattava lisäkustannus koska laitteiden vuokraus on kallista..

TUKES = Turvatekniikan keskus. Valvoo mm. kylmä- ja sähköasennuksia ja niihin tarvittavia lupia.

Ota yhteyttä


Aiheeseen liittyvät linkit

Vattenfall chat